Agenda

  • zaterdag 4 mei 2019 dodenherdenking 19.00 uur op het Udenhoutse kerkhof. Na afloop gelegenheid voor een kopje koffie bij basisschool de Wichelroede
  • vrijdag 17 mei 2019 filosofische avond over Cornelis Verhoeven, Udenhouts filosoof, essayist en hoogleraar: Het raadhuis 19.30-21.00 uur. inloop vanaf 19.00 uur
  • Wisseltentoonstelling Udenhoutse en Biezenmortelse verenigingen doorlopend te bezichtigen op 't Schoor
  • Maandag 9 juni 2019 t/m zondag 7 juli 2019 fototentoonstelling kerk en parochie van Biezenmortel: tijdens de fietstocht van de parochie op 2e pinksterdag, tijdens de laatste kerkdienst op zondag 7 juli en tijdens de overige openingstijden van de st Josephkerk in Biezenmortel
  • Donderdagen 31 oktober, 7 november, 14 november en 21 november Derde sessie van de cursus geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel.
  • Zaterdag 14 september 2019: Open Monumentendag
  • Zondag 20 oktober 2019: zondag van de Brabantse zandpaden
  • Vrijdag 25 oktober en zaterdag 26 oktober 2019: 75 jaar bevrijding
  • doorlopend op afspraak: bezichtiging van onze collectie voor groepen. U kunt in groepsverband op afspraak (bij voorkeur minimaal 14 dagen van te voren) onze collectie bezichtigen. Ook bieden wij een historische dorpswandeling of fietstocht aan. De kosten bedragen (voor een groep van 10 personen) 25 euro. Voor elke persoon meer 2,50 euro per persoon.  Voor een afspraak kunt u zich wenden tot Annelieke van Geffen, tel. 06-46788218, e-mail: anneliekevangeffen@gmail.com . 
  • Elke donderdag geopend: 't Schoor is doorlopend geopend op donderdag van 11.00 - 15.00 uur voor bezoekers. U kunt op eigen gelegenheid de collectie bekijken. Ingang door de voordeur via Het Rectoraat. De toegang op deze dagen is gratis maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk van harte welkom en steunt ons werk.