De rozenkrans

"U Rozenkrans, bemin ik ........" Dit lied werd vroeger vaak en massaal gezongen, bijzonder in de oktober- maand. Of iedereen werkelijk achter die woorden stond, valt te betwijfelen. Vele opgroeiende jongeren hebben de rozenkrans waarschijnlijk meer "vervloekt" dan "bemind" in de tijd dat zij gedwongen werden om die elke avond samen met hun ouders te bidden, en dan meestal nog in verlengde vorm! 

Typisch is dat de aandacht voor het rozenkransgebed de laatste jaren weer gegroeid is. Iemand die dit ongetwijfeld toejuicht en dit daar waar mogelijk zal bevorderen is Johannes Paulus II, de "rozenkranspaus". Van hem komt binnenkort zelfs een CD uit. Het gebruik van een gebedssnoer en het herhalen van eenzelfde gebedsformule heeft de rooms-katholieke Kerk gemeen met diverse andere godsdiensten met name in het oosten. 

De oorsprong van het rozenkransgebed moet worden gezocht in de vervanging van het psalmgebed van de kloosterlingen. In plaats van de 150 psalmen werden door de gelovigen vaste gebedsformules gezegd, zoals het Onze Vader.  Veel later (begin 15de eeuw?) werd hieraan in het Westen de devotie tot Maria verbonden. Die devotie werd sterk gevoed door de overwinning op de Turken in de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 1571. Die werd namelijk toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het rozenkransgebed. Doordat er van deze gebedsvorm zoveel innerlijke rust kan uitgaan (hoeveel mensen zouden tijdens het bidden hiervan niet in slaap zijn gevallen?!), is hij voor vele mensen een bron van kracht en bemoediging. 

Deze gebedsvorm leent zich bovendien erg goed om door een grote groep van mensen samen gebruikt te worden. De rozenkrans heeft ook vaak een goede dienst bewezen in nood- of panieksituaties waarbij een gemakkelijk en door iedereen gekend gebed gevraagd wordt. De kralensnoer heeft in de loop der tijden velerlei vormen gekend: van heel klein tot heel groot, van heel duur tot goedkoop, van zilver tot eenvoudig hout. Heemcentrum 't Schoor heeft er een aantal verzameld. Hiernaast ziet u er een van afgebeeld. Ongetwijfeld doet zich wel eens een gelegenheid voor waarbij u er meerdere van te zien zult krijgen.