Nieuws

Cursus Geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel

 ’t Schoor biedt dit najaar voor de derde keer een cursus "Geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel" aan. 
De cursus omvat vier lessen:
 * Les 1: Het ontstaan van het dorp Udenhout en Biezenmortel
 * Les 2: Een katholiek boerendorp
 * Les 3: Erfgoed Udenhout en Biezenmortel met medewerking van beide Udenhoutse Gilden
 * Les 4: Verhalen over Udenhout en Biezenmortel en een bezoek aan kasteel De Strijdhoef.
Voor wie is de cursus geschikt? Als je alle boeken van 't Schoor van buiten kent, zal de cursus geen nieuws bevatten, maar wellicht vind je het toch leuk om eens een compact totaaloverzicht van de plaatselijke geschiedenis te krijgen.
Naast initiatiefnemer Kees van Kempen, voorzitter van het schrijversteam van ’t Schoor, werken ook andere vrijwilligers van ’t Schoor aan de cursus mee en worden er enkele plaatselijke externe deskundigen ingehuurd. De cursus vindt plaats op de donderdagen 31 oktober, 7-14-21 november 2019. Aanvang om 19.30 uur. Elke les duurt maximaal twee uur. De eerste 3 bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek Udenhout en de laatste les vindt plaats op Kasteel de Strijdhoef. Er kunnen maximaal 20 deelnemers aansluiten en er zijn nu nog maar 5 plaatsen vrij.
  Het cursusgeld bedraagt € 40 voor 4 lessen en een informatie- en foto-rijke cursusmap en moet vooraf worden betaald. 

Heb je interesse? Meld je dan z.s.m. aan bij de secretaris van ’t Schoor- Lia Clement-Verhoeven- via heemcentrumudenhout@gmail.com


Kermisfoto gevraagd

Voor een van onze nieuwe uitgaven komen wij graag in bezit van een (digitale) foto van de kermis toen die nog plaatsvond op de voormalige kermiswei. Dus op de plek waar nu de Eikelaar staat in de Slimstraat.


100 jaar Kerk en parochie Biezenmortel

Op zondag 7 juli 2019 vond in de kerk van Biezenmortel de laatste plechtige eucharistieviering plaats. Vanaf dat moment is de kerk aan de eredienst onttrokken. Met de bouw van het Kapucijnenklooster met bijbehorende kerk werd de kiem gelegd voor de Biezenmortelse dorpsgemeenschap. De inwoners van het kersverse kerkdorp ontplooiden samen met de Kapucijnen vele activiteiten voor de nieuwe gemeenschap. Aan de Capucijnenstraat werden nieuwe huizen gebouwd, later gevolgd door nieuwbouwwijkjes aan weerszijde van de Capucijnenstraat. Kort na de bouw van het klooster kwam er een lagere school, enkele middenstanders vestigden zich in de nabijheid van de kerk en het verenigingsleven werd volop gestimuleerd. Achter de school verrees een zogenaamd Derde-orde-huis dat in de oorlog werd verwoest en werd vervangen door het gemeenschapshuis en ook op sportief gebied werd Biezenmortel op de kaart gezet door bijvoorbeeld voetbalclub VCB, judoclub BIMO en Jong Nederland.

 

’t Schoor heeft samen met de werkgroep van de parochie een herinneringsboekje en een foto-expositie samengesteld over 100 jaar kerk en parochie in Biezenmortel. Het boekje werd gratis uitgedeeld tijdens de laatste kerkdienst en de foto-expositie was afgelopen weken te zien in de kerk en in de Vosselaer. De komende weken is de expositie nog te zien op ’t Schoor tijdens de openingstijden. Het herinneringsboekje kan via deze site worden gedownload via het menu aan de linkerzijde.

Nieuw boekje in de kleine serie: Oorlogsmonumenten in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen

In Nationaal Park de Loonse- en Drunense Duinen staan vijf oorlogsmonumenten, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog: Het monument bij de Distelberg, het Kruis in de duinen bij Helvoirt, het Mariakapelletje in Udenhout, het monument achter Bosch en Duin en het Vredesmonument in Kaatsheuvel.In 2009 volgde Henk Peters de cursus om duingids te worden en in dat kader was er een excursie onder leiding van boswachter Frans Kapteijns. De excursie kwam ook langs een herdenkingskruis met twee data erop: 27-10-1944 en 2-4-1945. Niemand wist waarom, voor wie en door wie het kruis was geplaatst. Dit was voor Henk Peters het begin van een zoektocht naar de geschiedenis van alle vijf de oorlogsmonumenten in Nationaal Park de Loonse- en Drunense Duinen, een zoektocht die bijna tien jaar heeft geduurd. Henk heeft de gebeurtenissen van toen achterhaald, de persoonlijke verhalen, de drama’s voor de gesneuvelden en hun familie. Hij heeft al zijn bevindingen vastgelegd en er een mooi boek van gemaakt, rijk geïllustreerd. De uitgave is nu opgenomen in de kleine serie van ’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel. Het boek is op A5-formaat, telt 88 pagina’s en kost € 10,--. Het boekje is inmiddels uitverkocht maar de tekst (zonder afbeeldingen is te downloaden via deze website via het menu links op de pagina.

Onze vrijwilliger Joost van Dongen heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen

Joost is als vrijwilliger actief bij 't Schoor op het gebied van collectiebeheer en exposities. Daarnaast is joost lid van het bestuur. Joost was ook 18 jaar lid en 16 jaar voorzitter van Gemengd Koor Udenhout. Een koor dat momenteel bestaat uit 58 leden. Sinds 1998 vervult hij hier de voorzittersrol. Hij heeft gezorgd voor bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is hij tot 2016 13 jaar lang bestuurslid geweest van de Stichting De Peppel in Udenhout. Deze stichting beheert een aantal gebouwen in Udenhout met een sociaal-culturele functie. Daarnaast verricht hij vrijwilligersactiviteiten voor de Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel. Een stichting die zich inzet voor de medemens die het financieel zwaar heeft.

Nieuwe wisselexpositie over plaatselijke verenigingen!

Bij 't Schoor is een nieuwe wisselexpositie ingericht die wat laat zien over (voormalige) verenigingen uit Udenhout en Biezenmortel. De expositie bestaat uit foto's, uniformen en voorwerpen en richt zich vooral op het verleden, maar ook hedendaagse zaken ontbreken niet. Voetbalvereniging SVSSS, Scouting Sint Lambertus en gymnastiekvereniging D.O.S. hebben  ook materialen aangeleverd.

Er zijn foto’s te bekijken van verenigingen die niet meer bestaan, maar ook van verenigingen die zijn gefuseerd met anderen en daardoor een nieuwe naam hebben gekregen. De expositie is tot en met september te bekijken op de donderdagen van 11.00 tot 15.00 uur (uitgezonderd Hemelvaartsdag). Daarna wordt er een expositie ingericht i.v.m. de herdenking van de bevrijding van Udenhout en Biezenmortel 75 jaar geleden. De toegang is gratis. U ben van harte welkom op ’t Schoor, Schoorstraat 2 in Udenhout. 

 

Sprokkels 16 is uit!

Vrjdagavond 22 maart is al weer de zestiende Unentse Sprokkels verschenen. Ook dit keer weer een volle zaal met     belangstellenden die de boekpresentatie bijwoonden en een mooie avond uit hadden boordevol met mooie verhalen uit de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. In de nieuwste Sprokkels staan mooie verhalen opgetekend onder andere over de nertsenfarm van Tijn en Gonnie Keuninx, de nieuwbouwplannen destijds begin jaren zeventig van de vorige eeuw voor een nieuw gemeentehuis uit de memoires van oud burgemeester Hoefsloot, kaasboerderij de Zwaluw aan de Waalwijkseweg, een Amerikaanse Jezuïet die financieel werd ondersteund voor zijn missiewerk door de Udenhoutse familie Van Iersel, jeugdherinneringen van Jan Klomp uit de Molenhoefstraat en nog heel veel meer boeiende verhalen. De prijs is nog steeds 10 euro. Sprokkels 16 is verkrijgbaar via heemcentrumudenhout@gmail.com en via de verkooppunten Bakker Geerts in Biezenmortel, Fotogalerie Angelique en Hoppenbrouwers in Udenhout. Boekhandel Nogmaals heeft jarenlang trouw onze uitgaven verkocht maar gaat nu stoppen met de winkel zodat dit verkooppunt vervalt.


Udenhout van boven: filmpjes gemaakt met een drone van markante plekjes in Udenhout en Biezenmortel
Sinds kort is op Wiki Udenhout-Biezenmortel een nieuwe rubriek geopend: Udenhout van Boven. Daar zijn verschillende filmpjes te zien die gemaakt zijn met een drone. Er zijn nu mooie beelden te zien van 't Schoor, het raadhuis, het kasteel, de kaasboerderij aan de Waalwijkseweg, de boerderijen aan de Winkelsestraat 33 en Kreitenmolenstraat 224 en de Leemputten.
Cursus geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel 2019

Eerste cursus geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel gestart
Donderd
agavond 8 november was de eerste avond van de cursus geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. De thema van de eerste les
ging over de voorgeschiedenis en de vorming van 
  het dorp. Een club van negentien cursisten vormden een aandachtig gehoor. Kees van Kempen
  en Luud de Brouwer verzorgden dit keer de cursus. De volgende cursusdag is volgende week
  donderdag dan is het thema "een katholiek boerendorp".  


Twee nieuwe uitgaven in de reeks Unentse Biografieën
Op vrijdagavond 7 september aan de vooravond van Open Monumentendag zijn twee nieuwe Unentse biografieën gepresenteerd. Een volle zaal in ontmoetingscentrum 't Plein kon genieten van de boekpresentaties die dit keer muzikaal omlijst waren. De derde biografie ging namelijk over de in Udenhout geboren operazangeres Annie Schoonus (1931-1992). Operazangeres in Wenen, Hannover, Regensburg en Braunschweig. Professor fúr Gesang aan de Hochschule für Musik und Theater te Hamburg. De andere biografie ging over de Duitse beeldhouwer Leo Bäumler (1925-2008) beeldhouwer van de 158 verschillende wangen van de kerkbanken in de Udenhoutse Sint-Lambertuskerk. De prijs van de boekjes is 10 euro per stuk.

Foto-expositie op zorgcentrum De Eikelaar
26 augustus begint de feestweek voor de bewoners van De Eikelaar. Vanwege het 50 jarig bestaan is er een feestelijk programma voor hen samengesteld. Onze vrijwilligers Frans, Bert, Ria en Joost hebben een fraaie foto-expositie samengesteld. Met vele foto's uit het archief van De Eikelaar. Dus niet alleen historische foto's uit onze collectie. Deze expositie is de hele week in het Atrium te bewonderen en komt daarna naar 't Schoor en is dan tot en met zaterdag 8 september (t.g.v. Open Monumentendag) te bekijken.

Activiteiten Open Monumentendag 2018 in Udenhout en Biezenmortel. Thema Europa!


Vrijdag 7 september:
 • Presentatie van twee Unentse biografieën over Annie Schoonus en Leo Bäumler. Aanvang 20.00 uur in Ontmoetingscentrum ’t Plein in Udenhout.


Zaterdag 8 september:

Heemcentrum 't Schoor heeft met de werkgroep van de parochie een herinneringsboekje en een foto expositie samengesteld over 100 jaar kerk en parochie. Het boekje werd gratis uitgedeeld tijdens de laatste kerkdienst. Een exemplaar is te downloaden via deze website in het menu links (downloads boeken/brochures). De foto-expositie was afgelopen weken te zien in de kerk en de Vosselaer en zal nog enkele weken te zien zijn op 't Schoor tijdens de openstellingen.

Op zondag 7 juli 2019 was in de kerk van Biezenmortel de laatste plechtige eucharistieviering. Vanaf dat moment is de kerk gesloten en aan de eredienst onttrokken. De bouw van het Kapucijnenklooster met bijbehorende kerk startte 100 jaar geleden in september 1919. Daarmee werd de kiem gelegd voor de bruisende dorpsgemeenschap van Biezenmortel. De inwoners van het kersverse kerkdorp ontplooiden samen met de Kapucijnen vele activiteiten voor de nieuwe gemeenschap. Aan de Capucijnenstraat werden nieuwe huizen gebouwd, later gevolgd doornieuwbouwwijkjes aan weerszijde van de Capucijnenstraat. Kort na de bouw van het klooster kwam er een lagere school, enkele middenstanders vestigden zich in de nabijheid van de kerk en het verenigingsleven werd volop gestimuleerd. Achter de school verrees een zogenaamd Derde-orde-huis dat in de oorlog werd verwoest en werd vervangen door het gemeenschapshuis en ook op sportief gebied werd Biezenmortel op de kaart gezet door bijvoorbeeld voetbalclub VCB, judoclub BIMO en Jong Nederland.

Openstelling ’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, Schoorstraat 2 van 11.00-16.00 uur. ’t Schoor heeft sinds 1990 op een deel van de begane grond en de twee bovenverdiepingen van het pand een zeer grote collectie oude gebruiksvoorwerpen tentoongesteld die op thema gerangschikt zijn. Met een nieuwe themaexpositie over de bakkers in Udenhout. U kunt dan ook uw gereserveerde boeken ophalen.

 • Openstelling Sint Lambertuskerk van 11.00-16.00 uur Er zijn rondleiders aanwezig. Met om 12.00 uur en om 14.00 uur een lezing van André Witlox over de beeldhouwer Leo Bäumler, de maker van de bijzondere kerkbanken.

 • Openstelling kapel Landpark Assisië in Biezenmortel van 11.00-17.00 uur. Met een expositie over de Udenhoutse Broeders Penitenten. Doorlopend is er een lezing en vanaf 13.00 uur zijn er rondleidingen. Ook Lokaal 12 is geopend voor een kopje koffie. Dit is de oude school uit 1923 en is nu omgebouwd tot een leer- werkcentrum met behoud van een aantal authentieke onderdelen.                                             
  •  
   Zondag 9 september:
   • Die dag zijn er ook veel monumenten in Berkel-Enschot en Tilburg geopend.

   Erfgoed-werkstuk voor middelbare scholieren uit Udenhout en Biezenmortel

   Zit je op de middelbare school? Moet je dit schooljaar voor het vak geschiedenis een werkstuk maken? Zou je dat over Erfgoed willen doen? Wil je alleen of met enkele scholieren een werkstuk maken over Erfgoed Udenhout of Biezenmortel, dan wil 't Schoor, het heemcentrum van Udenhout en Biezenmortel, je graag helpen. Kees van Kempen, de voorzitter van het Schrijversteam van 't Schoor, wil je graag ondersteunen en zal daarbij -afhankelijk van het onderwerp- andere medewerkers van het heemcentrum betrekken. Waar kun je zoal aan denken: genealogie, monumenten, beschermd dorpsgezicht, tradities, de invloed van de grote geschiedenis op het leven in het dorp, hoe mensen vroeger leefden, de geschiedenis van je geboortejaar, verhalen van oudere mensen, enzovoorts. Bedenk maar eens een mooi erfgoed-onderwerp! Je kunt de hulp van 't Schoor vragen via een bericht naar  heemcentrumudenhout@gmail.com

    Burgemeester Tilburg bezoekt 't Schoor                      Woensdag 20 juni ontving de Dorpsraad Udenhout voor een kennismakingsbezoek Burgemeester Theo Weterings van Tilburg. Er werd bij ’t Schoor met een lunch gestart (verzorgd door ’t Rectoraat).
                      Frans Goossens en Kees van Kempen vertelden in het kort over onze vele activiteiten. Als cadeau ontving de Burgemeester een oude hoevenkaart van Biezenmortel en Udenhout van de situatie rond 1350. Hij was zeer enthousiast en heeft beloofd snel terug te komen om onze collectie te komen bekijken.

                      Wisseltentoonstelling over bakkers bij ’t Schoor.
                      De meeste boeren bakten vroeger zelf hun brood in het bakhuis bij de boerderij. Maar in Udenhout waren ook verschillende bakkers actief die in het bakken letterlijk hun broodwinning hadden. Bakkerijen met speciale lekkernijen zoals de, ook ver buiten Udenhout bekende, “Udenhoutse broeder” van bakker Besselink en de “Geertse bies” van bakker Geerts. Heemcentrum ’t Schoor heeft een speciale tentoonstelling ingericht met allerlei bakkersattributen uit de collectie en enkele collages over Udenhoutse bakkerijen. De expositie is iedere donderdag van 11 tot 15 uur tijdens de openstelling van ’t Schoor te bezichtigen. Loop gerust eens binnen om de nostalgie van het dorpsleven van oud Udenhout te ervaren, de toegang is gratis. 

                      Lintje voor onze vrijwilliger Gerard van Alem

                      Op donderdag 26 april heeft onze vrijwilliger Gerard van Alem een koninklijke onderscheiding ontvangen, hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gerard is één van de oprichters van 't Schoor en zet zich dus sinds 1990 in voor 't Schoor. Jarenlang als bestuurslid en nu nog steeds als technische man die ook veel van de voorwerpen uit onze collectie kundig heeft gerestaureerd en vele uren heeft besteed aan het onderhoud van onze tentoonstellingsruimten.

                      Twee nieuwe "Unentse biografieën" op Open Monumenten Dag

                      Op zaterdag 8 september 2018 is het Open Monumenten Dag met als thema "Europa". Om dat thema luister bij te zetten komt ons Schrijversteam in dat weekend met twee publicaties. De ene publicatie is een biografie van Annie Schoonus, een in Udenhout geboren operazangeres die furore heeft gemaakt in Duitsland. De andere publicatie is een biografie van Leo Bäumler, een Beierse beeldhouwer die met de 158 Udenhoutse kerkbanken een prachtig levenswerk heeft gerealiseerd in Udenhout. Beide boeken komen uit in de serie "Unentse biografieën" en kosten € 10 per stuk. De boeken worden gepresenteerd op vrijdagavond 7 september in Ontmoetingscentrum ’t Plein en zijn te koop op vrijdagavond na de presentatie en op zaterdag 8 september bij Open Monumenten Dag op 't Schoor. De oplages zijn beperkt. U kunt de titels desgewenst reserveren door een mailtje naar heemcentrumudenhout@gmail.com te sturen. Liefst voor 1 juni 2018 zodat wij met het bepalen van de oplagen daar rekening mee kunnen houden.


                      Oproep oorlogsverhalen

                      Op zaterdag 26 oktober 2019 mag Udenhout 75 jaar Bevrijding vieren. Een dag later gedenken Tilburg en Den Bosch hun bevrijding. Het ziet er naar uit dat de herdenking groots wordt opgezet, vooral in Brabant, vooral van de bevrijdingsactie Market Garden en Fazant. 't Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, wil activiteiten organiseren zoals een tentoonstelling en een lezing. Ook zijn we op zoek naar persoonlijke verhalen, die mensen zelf in Udenhout of Biezenmortel hebben meegemaakt of die vaak in de familie zijn en misschien nog steeds worden verteld. Hebt u een oorlogsverhaal en wilt u dat delen, neem dan met ons contact op en leden van het Schrijversteam komen een keertje bij u langs of spreken een keertje af op 't Schoor. U kunt het best even een mailtje sturen naar het contactadres heemcentrumudenhout@gmail.com. U kunt ook binnenlopen op 't Schoor.  De toezichthouders noteren dan uw gegevens en geven die dan door aan het schrijversteam. ’t Schoor is  elke donderdag(uitgezonderd feestdagen) geopend van 11.00 uur tot 15.00 uur via de ingang van Theeschenkerij 't Rectoraat.

                       

                      Verdwijning van twee foto’s uit het kapelletje aan de Schoorstraat


                      De deur van ons kapelletje aan de Schoorstraat staat dankzij de inzet van enkel vrijwilligers zomer en winter van ’s morgens vroeg tot ’s avonds open. Niet alleen  inwoners van Udenhout, maar ook mensen uit alle windstreken, komen hier om een kaarsje op te steken. Op donderdag 19 april werd geconstateerd, dat twee ingelijste foto’s verdwenen waren. Hierop stonden Capt. James K. Hunter en Sgt. James L. Evers van de op 18 september 1944 neergeschoten Amerikaanse bommenwerper, die betrokken was bij de bevrijding van ons land. De foto’s waren tijdens een plechtigheid geplaatst door familieleden, die daarvoor uit de Verenigde Staten overgekomen waren.

                      Groot was onze verwondering toen op woensdag 25 april de foto van Sgt. James L. Evers weer op zijn plek hing. Maar waar is de foto van Capt. James K. Hunter, die er boven hing ? Komt die ook nog terug?   ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel zou dit graag willen weten, voordat zij stappen gaat ondernemen om een nieuwe foto neer te hangen. De foto terughangen of een briefje in het kapelletje zijn anonieme mogelijkheden.


                      Presentatie Unentse Sprokkels 15


                      Afgelopen vrijdagavond is alweer de 15e Unentse Sprokkels, het jaarboek van ons heemcentrum, gepresenteerd. Ook dit keer weer boordevol interessante historische verhalen. Om er enkele te noemen: de Spaanse griep die in Udenhout heerste in 1918, de oorsprong van het koekloteren, de molenaars-familie Coppens, het fotoalbum van de familie Bertens van de Waalwijkseweg, jeugdherinneringen op ’t Endeke van Maria Hoeks-van den Bijgaart. In totaal staan er 21 artikelen van ons eigen schrijversteam en diverse gastschrijvers, natuurlijk allemaal voorzien van mooie oude foto’s. Het eerste exemplaar werd dit keer aangeboden aan onze vrijwilliger Bert van Asten.


                      Naam van Udenhouts oorlogsslachtoffer onthuld op gedenksteen in Udenhouts kapelletje

                      Vrijdag 19 januari is op de gedenksteen in het kapelletje in de Schoorstraat de naam onthuld van Piet van Riel. Zijn naam ontbrak tot voor kort op de steen met alle namen van Udenhouters die slachtoffer waren in de Tweede wereldoorlog of Nederlands-Indië. Piet is op die dag precies 110 jaar geleden in Udenhout geboren en gesneuveld in Leende op 19 september 1944 als soldaat van de Stoottroepen Commando Brabant. Onze vrijwilliger Henk Peters heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar dit oorlogsslachtoffer. Die informatie is te vinden op WIKI Udenhout. Onze vrijwilliger Gerard van Alem heeft vakkundig de naam op de oude steen ingebeiteld.


                      Overlijden erevoorzitter Harrie van den Bersselaar

                      Op 11 januari 2018 is op 85-jarige leeftijd onze erevoorzitter Harrie van den Bersselaar overleden. Harrie was in 1990 één van de oprichters van 't Schoor en was gedurende10 jaar voorzitter en ook de eerste jaren lid van het Schrijversteam. Hij heeft actief meegewerkt aan de boeken "Over d'n Biezenmortel" en "Over d'n Oorlog". Na zijn afscheid als voorzitter in 2000 bleef Harrie sterk betrokken bij al onze activiteiten en was trots op de groei van het heemcentrum en de inzet van alle vrijwilligers. Bij elke (boek) presentatie was hij aanwezig en hij was dan ook tot het laatst toe heel betrokken bij het wel en wee van ’t Schoor.We zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Udenhout en Biezenmortel heeft gedaan en gedenken hem met eerbied en respect.


                      Veel belangstelling voor het boek “Over ’t Odenhout”

                      Vrijdag 17 november is voor een bomvolle zaal in ’t Plein met zo’n 200 aanwezigen het nieuwe boek “Over ’t Odenhout” gepresenteerd door Luud de Brouwer en Kees van Kempen.

                      Het dikste (368 blz.) boek wat het jubilerende schrijversteam in de afgelopen 25 jaar heeft geschreven. En wie het nog niet gezien heeft: het is een prachtig naslagwerk met meer dan 500 foto’s geworden. Er kwamen ook vele leuke reacties op de duo presentatie van beide heren. Als intermezzo was door (initiatiefnemer)Kees, Frank, Luud en Lia een z.g. animatiefilm gemaakt waarbij in vogelvlucht het ontstaan van Biezenmortel en Udenhout werd verbeeld. Een schot in de roos bleek wel uit de reacties. Voor wie de film nog eens wil zien. Hij staat al op Wiki Udenhout Udenhouthttps://www.youtube.com/watch?v=sgvO7KupFuI . Luud de Brouwer en Frank Scheffers mochten de eerste exemplaren van het boek ontvangen.


                      Op zaterdag was in het Raadhuis een expositie geplaatst met vele oude foto’s en kaarten. Ook nu kwamen zo’n 200 belangstellenden. Tot onze verrassing was de trouwzaal eigenlijk te klein voor de 2 lezingen om 11.00-14.00 uur, ruim 90 personen volgden die.

                      De zesde Unentse krant van ’t Schoor is verschenen!


                      Vanaf woensdagavond 25 tot en met zaterdag 28 oktober 2017 bezorgen de vrijwilligers van ’t Schoor huis- aan- huis in Udenhout en Biezenmortel de zesde Unentse krant. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan het prachtige nieuwe boek Over ’t Odenhout en aan het zilveren jubileum van het schrijversteam van ’t Schoor. Daarnaast vindt u o.a. boeiende informatie over dierbaar Udenhout en Biezenmortel, een mooi verhaal voor de jeugd van Peter Vervloed en puzzels voor de echte Udenhout-kenners. Het schrijversteam van ’t Schoor is zeer tevreden met het resultaat. Er is een veelzijdige krant voor jong en oud van de persen gerold.


                      Vanaf maandag 30 oktober is voor degenen, die een “nee-nee” etiket op hun brievenbus hebben, een gratis exemplaar van de Unentse krant bij de bibliotheek Udenhout verkrijgbaar. Natuurlijk geldt dit aanbod zolang de voorraad strekt. De gratis verspreiding van de Unentse Krant is onder meer mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Stadsmuseum Tilburg en de Dorpsraad Udenhout.

                      De krant is ook via deze website te downloaden: download van de zesde Unentse krant


                      Open Monumentendag 2017 in Udenhout. Fietstocht! Ook interessant voor nieuwe inwoners!


                      Boeren, burgers en buitenlui luidt het  landelijk thema van Open Monumentendag dit jaar. In en om Udenhout wordt een fraai programma aangeboden.

                      Op zaterdag 9 september is ’t Schoor, Heemcentrum van Udenhout en Biezenmortel, Schoorstraat 2  geopend. U kunt dan de diverse exposities en de fraaie collectie gebruikersvoorwerpen bekijken van 11.00-17.00 uur  maar hier is ook een mooie brochure verkrijgbaar met een fietstocht  door het erfgoed van Udenhout en Biezenmortel  waar nog altijd heel goed zichtbaar is hoe het dorp is gevormd  Er is geen ander dorp in Noord- Brabant waar de vorming van het dorp ten tijde van het hertogdom Brabant nog zo herkenbaar is in wegen, locaties en namen, geen ander dorp in Brabant waar de boshoevencultuur nog zo goed zichtbaar is, geen ander dorp dat de situatie van 1350 zo precies kan reconstrueren De lengte van de fietstocht is 17 km en het voert langs oude hoeven. De genoemde landgoederen/boerderijen zijn niet opengesteld. Het is dus de bedoeling dat u op de openbare weg blijft. De fietstocht is zeker ook interessant voor de nieuwe inwoners (ook van plan Den Bogerd). Theeschenkerij t “Rectoraat is op deze dag weer open voor een kopje koffie / thee en een heerlijke lunch. De route van de fietstocht eindigt bij Kasteel De Strijdhoef in de Schoorstraat waar in de linkervleugel de foto-expositie over 175 jaar Harmonie MVC opnieuw te bewonderen is. De fietstocht hangt nauw samen met de inhoud van een nieuwe titel van het  schrijversteam. Op vrijdagavond 17 november wordt het boek Over ’t Odenhout gepresenteerd.


                      De fietstocht is via de volgende link ook te downloaden: Fietstocht Open monumentendag 2017

                      Er is ook een nog een brochure gemaakt met informatie over alle open monumenten in Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg. Deze is in te zien en te downloaden op www.tilburg.nl/openmonumentendag


                      Boek en filmpresentatie over Frater Andreas (Jan van den Boer)                      Het schrijversteam van ’t Schoor heeft enkele jaren geleden het initiatief opgepakt om biografieen over markante Udenhouters te schrijven. Over Udenhouters met een verhaal.

                      Op 30 juni 2017 presenteerde ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, “Unentse biografieën nummer 2: Frater Andreas”. In aanwezigheid van 130 genodigden werd in Ontmoetingscentrum ’t Plein deze biografie en een mooie film van de Stichting Videogroep Udenhout gepresenteerd. De eerste exemplaren werden overhandigd aan frater Lawrence Obiko, de algemene overste van de Fraters in Tilburg, Pastoor Looijaard en mevrouw Mensvoort van de Pas uit de familie van frater Andreas. De aanleiding voor de publicatie en de film is de 100ste sterfdag van frater Andreas op 3 augustus 2017. De biografie plaatst het leven van frater Andreas, Jan van den Boer, ook in de context van zijn geboortedorp. Hij is geboren aan de Houtsestraat in Udenhout en bracht daarna enkele jaren van zijn leven door op de Slijkhoef in de Biezenmortelsestraat in Biezenmortel. Het boek schetst niet alleen zijn leven maar ook het leven in Udenhout en Biezenmortel in de tijd dat frater Andreas er opgroeide. Er is ook een verhaal over roepingen in Udenhout en Biezenmortel. De stamboom van de familie Van den Boer is beschreven. Natuurlijk is een heel hoofdstuk gewijd aan het Frater-Andreasaltaar in de Udenhoutse kerk en de daarbij behorende sculptuur, gemaakt door de Beierse beeldhouwer Quirin Bäumler. In het boek ook aandacht voor gebedsverhoringen uit Udenhout en Berkel-Enschot en over de Udenhoutse en Berkelse zelateurs voor de bedevaart naar frater Andreas.

                      De film van SVU staat al op internet. Op WIKI Udenhout in de rubriek Udenhout op film of via You Tube. U kunt die film thuis dus nog eens rustig bekijken.

                      De “Unentse biografieën nummer 2: Frater Andreas” (A5 formaat, 160 pagina’s, € 10 ) is te koop bij ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel. U kunt het boek ook bestellen via de mail heemcentrumudenhout@gmail.com. Daarnaast is de uitgave ook te koop bij Boekhandel Nogmaals en Fotogalerie Angelique aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout en bij Bakker Geerts in Biezenmortel.                      Dodenherdenking Udenhout 2017

                      Op 4 mei stond Nederland stil bij hen die vielen voor de vrijheid van ons allen. In de Tweede Wereldoorlog, maar ook als militair op buitenlandse vredesmissies van de Nederlandse strijdkrachten. Op het kerkhof achter de Sint Lambertuskerk werd ook in Udenhout de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Gelukkig sluiten steeds meer mensen aan bij deze plechtigheid die door Udenhouts Belang en ’t Schoor gezamenlijk wordt georganiseerd.  Er waren ook dit keer zo’n 120 personen aanwezig.  Annelies van den Assem, bestuurslid van ’t Schoor , sprak de aanwezigen toe waarbij zij refereerde aan het feit dat er sinds de Tweede Wereldoorlog wereldwijd nog geen dag zonder oorlog is geweest . Frans Goossens, voorzitter van ’t Schoor, herdacht aan de hand van levensechte verhalen de oorlogsslachtoffers.  “Zonder gedeelde geschiedenis geen gedeelde toekomst. We moeten de verhalen blijven vertellen, blijven delen. Dat is de waarde van gedenken.” Na de vendelhulde door twee vendeliers van de plaatselijke gilden Sint Joris en Sint Antonius-Sint Sebastiaan kwam de voorzitter van de Dorpsraad Udenhout, Peter Hutten, aan het woord. Vervolgens werd er door Jasmijn van basisschool Achthoeven een bijzonder mooi zelfgeschreven  gedicht voorgelezen. Aansluitend werden er door kinderen van basisschool Achthoeven boeketten bloemen neergelegd bij de drie graven van de Amerikaanse soldaten die voor de bevrijding van Udenhout hun leven hebben gegeven. En het maakte bij alle aanwezigen diepe indruk toen hun leeftijden werd voorgelezen: 26-25 en 18 jaar. Jan Pijnenburg, bestuurslid van Udenhouts Belang,  las de namen voor van de gevallenen van Udenhout en Biezenmortel . Als slot werd De Last Post en het Wilhelmus door trompettist Sijmen Kroot gespeeld en liepen de aanwezigen in defilé langs de 3 genoemde graven. Na de bijeenkomst kon iedereen bij Theeschenkerij ’t Rectoraat napraten over deze mooie, zeer respectvolle bijeenkomst.  Hopelijk bent u er volgend jaar ook bij?                      Facebook

                      Heemcentrum 't Schoor is nu ook te vinden op Facebook: klik hier om de facebookpagina te bekijken. Like ons en blijf zo op de hoogte van al het nieuws over 't Schoor en de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. Al het actuele nieuws kunt u daar vinden.