Nieuws

't Schoor is weer open op donderdag

Vanaf 11 juni 2020 is 't Schoor, met inachtneming van de richtlijnen van RIVM, weer op donderdagen geopend. Omdat het rectoraat tijdelijk nog gesloten is kunt u via de eigen ingang van 't Schoor achterom binnenkomen. Rondleidingen voor groepen kunnen voorlopig nog niet plaatsvinden.

Presentatie van de Unentse Sprokkels 17 op you tube.

In samenwerking met Wim van Gorkum van Videogroep Udenhout hebben we een filmpje gemaakt gemaakt van de presentatie van de nieuwste Unentse sprokkels. Door op onderstaande link te klikken komt u bij het flimpje van ongeveer een half uur::
Presentatie Sprokkels 17


Unentse Sprokkels 17 vanaf 6 juni verkrijgbaar!


Zoals bij u  bekend heeft de presentatie van de Unentse Sprokkels 17 op vrijdag 20 maart jl. vanwege het Coronavirus geen doorgang kunnen vinden. We zien ook niet dat het voorlopig mogelijk wordt om weer zo'n bijeenkomst in ’t Plein te organiseren. Wij hebben op zo’n avond altijd meer dan 100 aanwezigen. Daarom hebben wij i.s.m. de heer Wim van Gorkum van Videogroep Udenhout een online presentatie gemaakt.  De link van deze online presentatie komt op vrijdag 5 juni openbaar op zodat iedereen hiervan thuis kan genieten. In het kort nemen wij u dan mee door onze nieuwe uitgave aan de hand van mooie oude foto’s.

De verkoop van Unentse Sprokkels 17 start dan op zaterdag 6 juni om 10.00- 13 .00  uur bij ’t Schoor, ingang achterzijde, of bij de verkooppunten Fotogalerie Angelique, Electro World Hoppenbrouwers, Top-Toys/Nogmaals in Udenhout en bij Bakkerij Geerts in Biezenmortel. Daarna is   ’t Schoor ook elke donderdag weer geopend van 11-15 uur om uw exemplaar op te halen.

De boekenverkoop  op ’t Schoor vindt alleen plaats met gepast contant betalen (€ 10,-- per exemplaar) of per pin.  Indien u liever thuis blijft dan bieden wij dit keer (voor de inwoners van Udenhout en Biezenmortel) als extra service aan dat wij na ontvangst van het bedrag het boekje na 6 juni bij u thuis in de bus stoppen. Vermeldt dan wel Sprokkels 17 en uw naam en adres als kenmerk bij uw betaling. U kunt het bedrag a € 10,- overmaken op:   NL86 RABO 0152 0886 87 t.n.v. Stichting Heemcentrum   ’t Schoor te Udenhout.

 

Schenking van Unentse Sprokkels aan zorgboerderijen en zorgcentrum de Eikelaar
't Schoor heeft in het kader van sociale betrokkenheid een aantal Unentse Sprokkels aan de huiskamers van de Eikelaar en de twee plaatselijke zorgboerderijen geschonken. Dit cadeautje werd zeer enthousiast ontvangen. Hopelijk geeft het wat extra afleiding voor de kwetsbare ouderen in deze moeilijke tijd.

Met hulp van 't Schoor op zoek naar uw familiegeschiedenis?

Nu vanwege het corona virus veel activiteiten stilliggen, hebt u wellicht interesse om op zoek te gaan naar uw familiegeschiedenis, uw stamboom en wellicht familiegebeurtenissen. ’t Schoor, het heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, heeft voor u een uitgebreide handleiding hoe dat aan te pakken, inclusief vermelding van de websites waar u informatie kunt vinden. U kunt deze handleiding aanvragen door een mailtje te sturen naar heemcentrumudenhout@gmail.com.

Spaar mee met Plus Ammerlaan

Enkele vrijwilligers van het bestuur en het schrijversteam hebben foto’s en teksten aangeleverd voor een historisch
st
ickerboek.
Het was de bedoeling van de heer Ammerlaan van de PLUS Udenhout om tijdens de presentatie van Unentse Sprokkels 17 het nieuwe (lege) stickerboek met plaatjes over Udenhout en Biezenmortel alvast aan de aanwezigen uit te delen. Maar zoals bekend kan die bijeenkomst geen doorgang vinden.

De actie start (nu gewoon) op zondag 22 maart 2020. Op Facebook maakte de heer Ammerlaan al bekend dat vanaf die datum het lege stickerboek door het inleveren van een flyer (die blijkbaar deze week huis aan huis verspreid wordt) gratis in de winkel opgehaald kan worden. Dus heb je interesse? Ga dan boodschappen doen bij de PLUSMaatregelen i.v.m. Corona: Annulering presentatie Unentse Sprokkels 17 en tijdelijke sluiting ‘t Schoor


Vanwege de gevolgen van het Coronavirus stellen we de presentatie van Unentse Sprokkels 17 op vrijdag 20 maart uit. Er waren al meer dan 100 aanmeldingen. De regelgeving en aanwijzingen van de overheid leiden volgens het bestuur van ’t Schoor maar tot één mogelijke beslissing: niet door laten gaan. Wij willen immers niemand aan onnodige risico’s blootstellen. We vinden het echter heel belangrijk onze doelgroep met de Sprokkelavond een jaarlijks terugkerende gezellige avond te geven. Wij verwelkomen u dan graag weer bij de presentatie van Unentse Sprokkels 17. Een nieuwe datum voor de presentatie stellen we zo spoedig mogelijk vast na dat alles weer vrij is gegeven. Wij denken aan een nieuwe datum in mei/juni 2020. Dus dan komen de boeken ook pas in de verkoop. Dat geldt ook voor de abonnementhouders.  Daarnaast sluiten wij voorlopig ’t Schoor op donderdag en voor de groepsontvangsten en vindt de jaarlijkse traditie van het luiden van het Felixklokje op 21 maart ook niet plaats.

 

Cursus geschiedenis Udenhout en Biezenmortel maart 2020 is vol!

Voor de cursus geschiedenis Udenhout en Biezenmortel die in maart 2020 gegeven wordt kan niet meer ingetekend worden omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt. In het najaar zal de cursus opnieuw gegeven worden mits er voldoende deelnemers zijn.

Gouden speld van de gemeente Tilburg voor Frans Goossens

Op zaterdag 11 januari 2020 nam Frans Goossens na 10 jaar afscheid als voorzitter van ‘t Schoor, het heemcentrum voor Udenhout een Biezenmortel. Frans blijft wel medewerker en betrokken bij projecten voor de basisscholen, bij digitalisering en rondleidingen door het museum. Het afscheid was gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie.

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg verraste de aanwezigen met zijn komst naar de nieuwjaarsreceptie, waar hij voor iedereen een verrassing had door Frans Goossens de gouden speld van de gemeente Tilburg op te spelden. In zijn woordje noemde de burgemeester niet alleen de lange staat van dienst van Frans, maar vooral ook de rol die het heemcentrum thans speelt in de dorpsgemeenschap van Udenhout. Dat gaat heel veel verder dan een collectie en boeken. Het heemcentrum doet veel mensen een plezier met de publicatie van boeken, het houden van exposities en lezingen en de activiteiten op Open Monumentendag, maar het heemcentrum speelt ook een belangrijke rol bij herdenkingen zoals 4 mei en 75 jaar Bevrijding. Bovendien organiseert het heemcentrum activiteiten voor en met de basisscholen, de bibliotheek, het zorgcentrum, de gilden, etc. etc. Het heemcentrum is één met het dorp.

Vice-voorzitter Hein van den Berg sprak de scheidend voorzitter toe, waarna secretaris Lia Clement een cadeau aanbood. Het was al langere tijd een grote wens van Frans Goossens om langs de wegen in het dorp toeristische informatieborden te plaatsen. Die wens is in het vierde kwartaal van 2019 gerealiseerd met drie borden: op het terrein van de voormalige steenfabriek, bij de locatie waarover de legende van het Verzonken Kasteel wordt verteld en aan de voormalige Hollandseweg, de weg vanuit het zuidoosten naar Holland, naar Dordrecht. Van de drie borden waren afbeeldingen samengevoegd in één grote fotolijst.

Anton van Dorp, waarnemend voorzitter van heemkundekring De Kleine Meijerij, sprak de scheidend voorzitter toe en bedankte voor de fijne samenwerking met de buur-heemkundekringen.

Tot slot sprak de nieuwe voorzitter, Kees van Kempen. Hij keek vooruit naar projecten rondom “Groen Udenhout”, ook omdat Udenhout en Biezenmortel in hun gehele onderdeel zijn van het initiatief “Landschapspark Pauwels”. Hij eindigde zijn toespraak met een uitbrengen van een nieuwjaarstoost.

 Aanmelden cursus over de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel is weer mogelijk

’t Schoor biedt in het voorjaar 2020 voor de vierde keer een cursus "Geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel" aan.
De cursus omvat vier lessen en geeft een compact totaaloverzicht van de plaatselijke geschiedenis:
* Les 1: Het ontstaan van het dorp Udenhout en Biezenmortel
* Les 2: Een katholiek boerendorp
* Les 3: Erfgoed Udenhout en Biezenmortel met medewerking van beide Udenhoutse Gilden
* Les 4: Verhalen over Udenhout en Biezenmortel en een bezoek aan kasteel De Strijdhoef.

Naast initiatiefnemer Kees van Kempen, voorzitter van het schrijversteam van ’t Schoor, werken ook andere vrijwilligers van ’t Schoor aan de cursus mee en worden er enkele plaatselijke externe deskundigen bij betrokken. De cursus wordt in 2020 gegeven op de donderdagen 5-12-19-26 maart 2020. Elke les duurt maximaal twee uur. De eerste 3 bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek Udenhout en de laatste les vindt plaats op Kasteel de Strijdhoef. Er kunnen maximaal 20 deelnemers aansluiten maar vol is vol.

  Het cursusgeld bedraagt slechts € 40 voor 4 lessen en een informatie- en foto-rijke cursusmap.

  Heb je interesse? Meld je dan z.s.m. aan bij de secretaris van ’t Schoor- Lia Clement-Verhoeven- via   


Boek oorlogsverhalen en viering 75 jaar bevrijding

Vrijdagavond 25 oktober was de zaal van 't Plein weer volledig gevuld met belangstellenden voor de presentatie van het nieuwe boek "Verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding van Udenhout en Biezenmortel". De voorste rijen waren gereserveerd voor de vertellers van de 60 persoonlijke
   verhalen die in het 176 pagina's tellende boekje in onze kleine
   serie zijn opgetekend. Het was deze keer weer een 
   bijzondere boekpresentatie. Met medewerking van de
   Udenhoutse theatergroep werden de verhalen op bijzondere
   wijze aanschouwelijk gemaakt. Op het  toneel werd een
   Udenhoutse dependance van het wassenbeeldenmuseum
   Tussaud   gepresenteerd. In de Udenhoutse dependance waren "wassen  beelden" opgesteld van de hoofdpersonen uit de
   oorlogsverhalen.  Kees van Kempen liep verkleed als suppoost door "het museum" en  vertelde bij elk wassen beeld kort het
   verhaal dat daar bij hoorde. Aan het einde van het verhaal van Kees kwam één wassen beeld tot leven.  Het was het beeld van
   een Schotse bevrijder  die elders in Brabant dorpen bevrijd had. De schot was gekleed in een typisch Schots tenue en had zijn 
   doedelzak  meegebracht waarop hij een nummer ten gehore bracht. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan
   burgemeester Weterings van Tilburg. Tenslotte werd een groepsfoto gemaakt de burgemeester met alle aanwezige 
   verhalenvertellers.

   Zaterdag 26 oktober stond ook in het teken van 75 jaar bevrijding. 's Morgens was het heemcentrum geopend waar de ingerichte
   expositie over de oorlog en bevrijding te bezichtigen was. Om 13.30 uur werden de fotopanelen die onderdeel uitmaken van de
   expositie overgebracht naar 't Plein waar die middag meerdere activiteiten rondom de oorlog en bevrijding georganiseerd waren.
   Het gilde, koor Andantino, de harmonie MVC, fotoclub Focus en natuurlijk 't Schoor samen met de Udenhoutse theatergroep
   konden die middag rekenen op een grote belangstelling. De expositie op 't Schoor is nog enkele weken te bekijken en de foto-|
   panelen staan nog een tijdje te zien in de Udenhoutse bibliotheek.

't Schoor heeft een scholenproject opgezet in het kader van 75 jaar bevrijding van Udenhout en Biezenmortel

Geschiedenis: Op 18 september 1944 stortte een Amerikaanse bommenwerper neer tussen de Winkelsestraat en de spoorlijn in Biezenmortel. Negen van de tien bemanningsleden vonden de dood, zijn eerst begraven op het kerkhof in Biezenmortel en later overgebracht naar het Amerikaans oorlogskerkhof in Margraten. Het tiende bemanningslid was sergeant Frank Di Palma. Hij werd zwaargewond overgebracht naar Assisië, eerst in een van de bedden op een van de zalen, maar later voor de zekerheid ondergedoken in de kelder onder de voormalige mattenmakerij. Later is hij overgebracht naar eerst een Nederlands, later naar een Amerikaans ziekenhuis.
In de week van 21 oktober 2019 bezoeken maar liefst 275 kinderen van de groepen 7-8 van de drie basisscholen allereerst de plek waar op 18 september 1944 een bommenwerper neerstortte tussen Winkelsestraat 4 (nu Familie Ad van Iersel-Vermeer) en de spoorlijn in Biezenmortel en bezoeken daarna op Landpark Assisie o.a. de schuilkelder en de kapel.

Frans Goossens vertelde elke keer bovengenoemd verhaal op het erf van Winkelsestraat 4 en daarna fietsten de kinderen door naar Assisie. Het bezoek aan de kelder (ligt onder het dorpshuis) maakte diepe indruk op de kinderen. Daarna gingen ze in de kapel in groepjes hun bijdrage presenteren. En het is bijzonder om te merken hoe de kinderen hier in de klas mee bezig zijn geweest. Een groot compliment aan onze vrijwilligers die bij het hele project betrokken zijn geweest (Annelieke van Geffen, Piet Happel, Kees van Kempen en Henk Peters) en aan de anderen die een deelbijdrage hebben geleverd. Een mooie samenwerking ook met het Stadsmuseum en met het Archief van Landpark Assisie in de persoon van Elmy Weijtmans.

En wil je graag zelf de kelder bezoeken? Zaterdag 26 oktober 2019 van 10.00-13.00 uur en zondag van 13.00-16.00 uur is die (eenmalig) geopend voor alle bezoekers
 

't Schoor werkt mee aan de week van het landschap op de voormalige steenfabriek in Udenhout

In de week van 14 tot en met 20 oktober waren er door Brabants Landschap allerlei activiteiten georganiseerd op het terrein van de voormalige steenfabriek. Kees van Kempen verzorgde een aantal keren een lezing over de geschiedenis, gebaseerd op ons boek Over d’n Oven. En op zondag had 't Schoor een mooie verkoopstand gemaakt waar we ook een gratis flyer met een fietstocht door het erfgoed van Biezenmortel en Udenhout uitdeelden. Ook was er een kopie van onze 3 nieuwe informatieborden te bekijken. Vooral het bord Over de steenfabriek had op deze plek veel bekijks.

De flyer met de fietstocht is via deze website te downloaden in het menu links op deze pagina

Burgemeester Weterings onthult toeristisch informatiebord van 't Schoor aan de Waalwijksebaan
Burgemeester Theo Weterings van Tilburg heeft donderdag 17 oktober in Udenhout  een toeristisch informatiebord onthuld over het zandpad de Waalwijksebaan. Dit gebeurde in de week van het Brabants Landschap en drie dagen voor de Dag van de Zandpaden, die dit jaar ook beiden in Udenhout zijn op het terrein van de voormalige steenfabriek Udenhout.

Het zandpad de Waalwijksebaan is een zandpad van ongeveer 500 meter aan de zuidwestkant van Udenhout, voor de gemeentelijke herindeling de grens tussen het dorp Udenhout en de stad Tilburg. Het zandpad is mogelijk de alleroudste weg van Udenhout en was in de middeleeuwen onderdeel van de Hollandseweg, een weg vanuit het zuidoosten, mogelijk al vanaf Maastricht, in elk geval over Eindhoven, Oirschot, Moergestel, Enschot, Udenhout, naar het noorden over Waalwijk, boven Waalwijk de Maas overstekend, richting Holland, richting Dordrecht. De weg is in onbruik geraakt door het van west naar oost oprukkende zand van de Loonse- en Drunense duinen.

Het feit dat die oude Hollandseweg in Udenhout nog in het landschap ligt als een prachtig zandpad maakt het de moeite waard het pad te koesteren en de geschiedenis ervan te onthouden. Vandaar dat ‘t Schoor, het heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, een toeristisch informatiebord heeft geplaatst aan het zandpad.

Tegelijkertijd zijn er nog twee toeristische informatieborden geplaatst, een op het terrein van de voormalige steenfabriek (nu 
eigendom van Brabants Landschap) en een bij het Verzonken Kasteel in Udenhout.

De cursus Geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel is vol!


Het maximale aantal deelnemers voor de cursus Geschiedenis Udenhout en Biezenmortel voor dit najaar is bereikt. Volgend jaar zal naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar en in het najaar wederom de cursus gegeven worden. U kunt zich alvast hiervoor opgeven bij de secretaris van ’t Schoor- Lia Clement-Verhoeven- via heemcentrumudenhout@gmail.com

Cursus Geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel

 ’t Schoor biedt dit najaar voor de derde keer een cursus "Geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel" aan. 
De cursus omvat vier lessen:
 * Les 1: Het ontstaan van het dorp Udenhout en Biezenmortel
 * Les 2: Een katholiek boerendorp
 * Les 3: Erfgoed Udenhout en Biezenmortel met medewerking van beide Udenhoutse Gilden
 * Les 4: Verhalen over Udenhout en Biezenmortel en een bezoek aan kasteel De Strijdhoef.
Voor wie is de cursus geschikt? Als je alle boeken van 't Schoor van buiten kent, zal de cursus geen nieuws bevatten, maar wellicht vind je het toch leuk om eens een compact totaaloverzicht van de plaatselijke geschiedenis te krijgen.
Naast initiatiefnemer Kees van Kempen, voorzitter van het schrijversteam van ’t Schoor, werken ook andere vrijwilligers van ’t Schoor aan de cursus mee en worden er enkele plaatselijke externe deskundigen ingehuurd. De cursus vindt plaats op de donderdagen 31 oktober, 7-14-21 november 2019. Aanvang om 19.30 uur. Elke les duurt maximaal twee uur. De eerste 3 bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek Udenhout en de laatste les vindt plaats op Kasteel de Strijdhoef. Er kunnen maximaal 20 deelnemers aansluiten en er zijn nu nog maar 5 plaatsen vrij.
  Het cursusgeld bedraagt € 40 voor 4 lessen en een informatie- en foto-rijke cursusmap en moet vooraf worden betaald. 

Heb je interesse? Meld je dan z.s.m. aan bij de secretaris van ’t Schoor- Lia Clement-Verhoeven- via heemcentrumudenhout@gmail.com


100 jaar Kerk en parochie Biezenmortel
Op zondag 7 juli 2019 vond in de kerk van Biezenmortel de laatste plechtige eucharistieviering plaats. Vanaf dat moment is de kerk aan de eredienst onttrokken. Met de bouw van het Kapucijnenklooster met bijbehorende kerk werd de kiem gelegd voor de Biezenmortelse dorpsgemeenschap. De inwoners van het kersverse kerkdorp ontplooiden samen met de Kapucijnen vele activiteiten voor de nieuwe gemeenschap. Aan de Capucijnenstraat werden nieuwe huizen gebouwd, later gevolgd door nieuwbouwwijkjes aan weerszijde van de Capucijnenstraat. Kort na de bouw van het klooster kwam er een lagere school, enkele middenstanders vestigden zich in de nabijheid van de kerk en het verenigingsleven werd volop gestimuleerd. Achter de school verrees een zogenaamd Derde-orde-huis dat in de oorlog werd verwoest en werd vervangen door het gemeenschapshuis en ook op sportief gebied werd Biezenmortel op de kaart gezet door bijvoorbeeld voetbalclub VCB, judoclub BIMO en Jong Nederland.

 

’t Schoor heeft samen met de werkgroep van de parochie een herinneringsboekje en een foto-expositie samengesteld over 100 jaar kerk en parochie in Biezenmortel. Het boekje werd gratis uitgedeeld tijdens de laatste kerkdienst en de foto-expositie was afgelopen weken te zien in de kerk en in de Vosselaer. De komende weken is de expositie nog te zien op ’t Schoor tijdens de openingstijden. Het herinneringsboekje kan via deze site worden gedownload via het menu aan de linkerzijde.

Nieuw boekje in de kleine serie: Oorlogsmonumenten in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen

In Nationaal Park de Loonse- en Drunense Duinen staan vijf oorlogsmonumenten, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog: Het monument bij de Distelberg, het Kruis in de duinen bij Helvoirt, het Mariakapelletje in Udenhout, het monument achter Bosch en Duin en het Vredesmonument in Kaatsheuvel.In 2009 volgde Henk Peters de cursus om duingids te worden en in dat kader was er een excursie onder leiding van boswachter Frans Kapteijns. De excursie kwam ook langs een herdenkingskruis met twee data erop: 27-10-1944 en 2-4-1945. Niemand wist waarom, voor wie en door wie het kruis was geplaatst. Dit was voor Henk Peters het begin van een zoektocht naar de geschiedenis van alle vijf de oorlogsmonumenten in Nationaal Park de Loonse- en Drunense Duinen, een zoektocht die bijna tien jaar heeft geduurd. Henk heeft de gebeurtenissen van toen achterhaald, de persoonlijke verhalen, de drama’s voor de gesneuvelden en hun familie. Hij heeft al zijn bevindingen vastgelegd en er een mooi boek van gemaakt, rijk geïllustreerd. De uitgave is nu opgenomen in de kleine serie van ’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel. Het boek is op A5-formaat, telt 88 pagina’s en kost € 10,--. Het boekje is inmiddels uitverkocht maar de tekst (zonder afbeeldingen is te downloaden via deze website via het menu links op de pagina.

Onze vrijwilliger Joost van Dongen heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen

Joost is als vrijwilliger actief bij 't Schoor op het gebied van collectiebeheer en exposities. Daarnaast is joost lid van het bestuur. Joost was ook 18 jaar lid en 16 jaar voorzitter van Gemengd Koor Udenhout. Een koor dat momenteel bestaat uit 58 leden. Sinds 1998 vervult hij hier de voorzittersrol. Hij heeft gezorgd voor bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is hij tot 2016 13 jaar lang bestuurslid geweest van de Stichting De Peppel in Udenhout. Deze stichting beheert een aantal gebouwen in Udenhout met een sociaal-culturele functie. Daarnaast verricht hij vrijwilligersactiviteiten voor de Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel. Een stichting die zich inzet voor de medemens die het financieel zwaar heeft.

Nieuwe wisselexpositie over plaatselijke verenigingen!

Bij 't Schoor is een nieuwe wisselexpositie ingericht die wat laat zien over (voormalige) verenigingen uit Udenhout en Biezenmortel. De expositie bestaat uit foto's, uniformen en voorwerpen en richt zich vooral op het verleden, maar ook hedendaagse zaken ontbreken niet. Voetbalvereniging SVSSS, Scouting Sint Lambertus en gymnastiekvereniging D.O.S. hebben  ook materialen aangeleverd.

Er zijn foto’s te bekijken van verenigingen die niet meer bestaan, maar ook van verenigingen die zijn gefuseerd met anderen en daardoor een nieuwe naam hebben gekregen. De expositie is tot en met september te bekijken op de donderdagen van 11.00 tot 15.00 uur (uitgezonderd Hemelvaartsdag). Daarna wordt er een expositie ingericht i.v.m. de herdenking van de bevrijding van Udenhout en Biezenmortel 75 jaar geleden. De toegang is gratis. U ben van harte welkom op ’t Schoor, Schoorstraat 2 in Udenhout. 

 

Sprokkels 16 is uit!

Vrjdagavond 22 maart is al weer de zestiende Unentse Sprokkels verschenen. Ook dit keer weer een volle zaal met     belangstellenden die de boekpresentatie bijwoonden en een mooie avond uit hadden boordevol met mooie verhalen uit de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. In de nieuwste Sprokkels staan mooie verhalen opgetekend onder andere over de nertsenfarm van Tijn en Gonnie Keuninx, de nieuwbouwplannen destijds begin jaren zeventig van de vorige eeuw voor een nieuw gemeentehuis uit de memoires van oud burgemeester Hoefsloot, kaasboerderij de Zwaluw aan de Waalwijkseweg, een Amerikaanse Jezuïet die financieel werd ondersteund voor zijn missiewerk door de Udenhoutse familie Van Iersel, jeugdherinneringen van Jan Klomp uit de Molenhoefstraat en nog heel veel meer boeiende verhalen. De prijs is nog steeds 10 euro. Sprokkels 16 is verkrijgbaar via heemcentrumudenhout@gmail.com en via de verkooppunten Bakker Geerts in Biezenmortel, Fotogalerie Angelique en Hoppenbrouwers in Udenhout. Boekhandel Nogmaals heeft jarenlang trouw onze uitgaven verkocht maar gaat nu stoppen met de winkel zodat dit verkooppunt vervalt.


Udenhout van boven: filmpjes gemaakt met een drone van markante plekjes in Udenhout en Biezenmortel
Sinds kort is op Wiki Udenhout-Biezenmortel een nieuwe rubriek geopend: Udenhout van Boven. Daar zijn verschillende filmpjes te zien die gemaakt zijn met een drone. Er zijn nu mooie beelden te zien van 't Schoor, het raadhuis, het kasteel, de kaasboerderij aan de Waalwijkseweg, de boerderijen aan de Winkelsestraat 33 en Kreitenmolenstraat 224 en de Leemputten.
Cursus geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel 2019

Eerste cursus geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel gestart
Donderdagavond 8 november was de eerste avond van de cursus geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. De thema van de eerste les ging over de voorgeschiedenis en de vorming van 
  het dorp. Een club van negentien cursisten vormden een aandachtig gehoor. Kees van Kempen
  en Luud de Brouwer verzorgden dit keer de cursus. De volgende cursusdag is volgende week
  donderdag dan is het thema "een katholiek boerendorp".  


Twee nieuwe uitgaven in de reeks Unentse Biografieën
Op vrijdagavond 7 september aan de vooravond van Open Monumentendag zijn twee nieuwe Unentse biografieën gepresenteerd. Een volle zaal in ontmoetingscentrum 't Plein kon genieten van de boekpresentaties die dit keer muzikaal omlijst waren. De derde biografie ging namelijk over de in Udenhout geboren operazangeres Annie Schoonus (1931-1992). Operazangeres in Wenen, Hannover, Regensburg en Braunschweig. Professor fúr Gesang aan de Hochschule für Musik und Theater te Hamburg. De andere biografie ging over de Duitse beeldhouwer Leo Bäumler (1925-2008) beeldhouwer van de 158 verschillende wangen van de kerkbanken in de Udenhoutse Sint-Lambertuskerk. De prijs van de boekjes is 10 euro per stuk.


Erfgoed-werkstuk voor middelbare scholieren uit Udenhout en Biezenmortel

Zit je op de middelbare school? Moet je dit schooljaar voor het vak geschiedenis een werkstuk maken? Zou je dat over Erfgoed willen doen? Wil je alleen of met enkele scholieren een werkstuk maken over Erfgoed Udenhout of Biezenmortel, dan wil 't Schoor, het heemcentrum van Udenhout en Biezenmortel, je graag helpen. Kees van Kempen, de voorzitter van het Schrijversteam van 't Schoor, wil je graag ondersteunen en zal daarbij -afhankelijk van het onderwerp- andere medewerkers van het heemcentrum betrekken. Waar kun je zoal aan denken: genealogie, monumenten, beschermd dorpsgezicht, tradities, de invloed van de grote geschiedenis op het leven in het dorp, hoe mensen vroeger leefden, de geschiedenis van je geboortejaar, verhalen van oudere mensen, enzovoorts. Bedenk maar eens een mooi erfgoed-onderwerp! Je kunt de hulp van 't Schoor vragen via een bericht naar heemcentrumudenhout@gmail.com


Facebook

Heemcentrum 't Schoor is ook te vinden op Facebook: klik hier om de facebookpagina te bekijken. Like ons en blijf zo op de hoogte van al het nieuws over 't Schoor en de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. Al het actuele nieuws kunt u daar vinden.