De historie van het pand

De thuisbasis van Heemcentrum 't Schoor is een oud herenhuis midden in het dorp. Het pand maar ook de locatie heeft een rijke historie. Het pand maakte vroeger deel uit van het imposante landgoed "De Strijdhoeven" dat zich heeft uitgestrekt van de dorpskern tot aan het riviertje de Zandleij. Al in de 15e eeuw is het landgoed in tweeën verdeeld. Op de "grote of achterste strijdhoeve" vinden we thans kasteel "de Strijdhoef". De "kleine of voorste Strijdhoeve" lag in het dorpscentrum rechts van de Schoorstraat bij de oprijlaan naar het kasteel.

In 1826 wordt het landgoed "De kleine Strijdhoeve" verkocht en daardoor afgesplitst van het landgoed van het kasteel. De koper was de Udenhoutse schoolonderwijzer Christiaan Kuijpers. Na de dood van Christiaan Kuijpers kwam:"De kleine Strijdhoeve" in het bezit van zijn zoon Andries,
gemeentesecretaris van 1834 tot 1873 en tevens burgemeester van 1852 tot 1864. In 1873 vertrok Andries Kuijpers uit Udenhout en hij verkocht de woning plus gronden. Joseph van Iersel, die hem in 1865 was opgevolgd als zesde burgemeester van Udenhout was één van de volgende eigenaren.
Na het overlijden van burgemeester Van Iersel werden woning en landerijen geërfd door zijn enigst kind, de ongehuwde Willem, die in het dorp bekend zou worden als de gegoede ongehuwde burger en rentenier "Meneer Willem" of "Gouden Willem". Hij overlijdt op 30 maart 1924. Bij testament vermaakt hij zijn woonhuis met tuinen en bijbehorende gronden aan het bisdom Den Bosch, onder voorwaarde dat de bisschop de gronden voor een liefdadig doel zal bestemmen.
De bisschop geeft het aanbod door aan de Congregatie van de Dochters van Maria en Joseph, ook wel genoemd de Zusters van de Choorstraat in Den Bosch. Zij gaan direct aan de slag om op de gronden van mijnheer Willem "Huize Vincentius" te stichten. De op 2 januari 1925 in Oud-Herlaer gestarte BLO-school wordt op 1 september 1925 overgeplaatst naar het huis van "Gouden" Willem van Iersel. De basis was gelegd voor een volledig centraal onderwijsinstituut voor ongeveer 250 geestelijk gehandicapte meisjes.
Nadat de nieuwbouw van Huize Vincentius gereed was ging het pand Schoorstraat 2 dienst doen als
rectoraatswoning. De benedenverdieping en een gedeelte van de bovenverdieping werd tot begin 2008 bewoond door de emeritus rector van Vincentius, de heer Jos Merkx. Het grootste gedeelte van de eerste verdieping en de volledige tweede verdieping zijn in gebruik bij Heemcentrum 't Schoor.