Publicaties van 't Schoor

Heemcentrum 't Schoor heeft in de afgelopen 25 jaar veel boeken en boekjes uitgegeven die in de meeste gevallen door het eigen
schrijversteam zijn geschreven. Een aantal boeken is uitverkocht. Van de overige zijn nog een beperkt aantal verkrijgbaar.

In oktober 2018 staat de teller van het aantal door 't Schoor uitgegeven boeken op 50. In totaal gaat het om ruim 7.200 unieke pagina's over de Udenhoutse en Biezenmortelse geschiedenis. De oplage varieert van 175 tot 3.000 stuks. In totaal zijn vanaf 1993 ruim 34.000 boeken voor 't Schoor gedrukt. Uitgedrukt in pagina's gaat het meer dan 5 miljoen pagina's!

Van de door Heemcentrum 't Schoor uitgegeven boeken kunt u de inhoudsopgaven via deze website bekijken.
 
Een aantal brochures en de jaarberichten met onze activiteiten zijn gratis te downloaden. Ook van enkele van onze uitverkochte boeken zijn de teksten (zonder illustraties) te downloaden. Uiteraard stellen wij een bronverwijzing naar Heemcentrum 't Schoor op prijs als u onze boeken gebruikt.
 
De nog verkrijgbare publicaties kunt u via de penningmeester  (telefoon: 013-5112331) bestellen. Via e-mail (f.scheffers@planet.nl) kunt u ook een bestelling plaatsen. Na overmaking van het juiste bedrag (inclusief verzendkosten) op rekeningnummer NL 86 RABO 0152 0886 87 t.n.v. Heemcentrum 't Schoor wordt het gevraagde u toegezonden.

Als u meerdere publicaties bestelt en deze toegezonden wilt krijgen neemt u dan eerst even contact op over het juiste bedrag van de portokosten. U kunt de bestelde publicaties ook bij de penningmeester of het secretriaat ophalen.