inhoudsopgaven

Op deze pagina worden de inhoudsopgaven van de door heemcentrum 't Schoor uitgegeven boeken vermeld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OVER D'N BIEZENMORTEL, 1993, 256 pagina's
 
TEN GELEIDE
VOORWOORD
door Pater Monaldus van den Broek
INHOUDSOPGAVE

DE GESCHIEDENIS VAN BIEZENMORTEL
door Kees van Kempen

voorgeschiedenis
ontstaansgeschiedenis
van grootgrondbezit naar kleine buurtschappen
economische ontwikkelingen en sociale gevolgen

HET CAPUCIJNENKLOOSTER
door Frans van lersel

de voorgeschiedenis het klooster
voorzieningen in en rondom het klooster

GELOOFSBELEVING IN BIEZENMORTEL
door Harrie van den Bersselaar

van rectorale hulpkerk tot zelfstandige parochie de Derde Orde
godsdienstige gebruiken over de capucijnen
Biezenmortelse priesters

EEN HISTORISCHE WANDELING DOOR BIEZENMORTEL (de historie van 88 Biezenmortelse boerderijen)
door Frank Scheffers

de Zandkant
het Hooghout
't Winkel
d'n Biezenmortel

HET ONDERWIJS IN BIEZENMORTEL
door Annie van Roessel-Kolen

de bouw van een openbare lagere school de school van 1921 tot 1946
meester Van lersel en juffrouw Vercammen de school tot 1993

HET UITGAAN VAN DE KERK
door Ton de Jong

FOTOKRONIEK
door Kees van den Bersselaar en Annie van Roessel-Kolen

verklarende woordenlijst

literatuurlijst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVER D'N OORLOG, 1994, 304 pagina's

Inhoudsopgave

TEN GELEIDE

VOORWOORD

Hoofdstuk 1 OORLOGSDREIGING

Adolf Hitler
Mobilisatie
Militairen in de mobilisatie
De G.A.S
Plaatselijke luchtbeschermingsdienst
Oefenen met voedseldistributie
De oorlog werd niet verwacht

Hoofdstuk 2 10 MEI 1940

De inval van de Duitsers
"Ik denk dat 't Duitsers zijn"
Frans van de Pas sneuvelt
Het Duitse leger in Udenhout
Angstige dagen in het dorp
Crash van een Duitse jager

Hoofdstuk 3 MAATREGELEN VAN DE BEZETTER

De instelling van een burgerlijk bestuur
Demobilisatie
"De Arbeitseinsatz"
De distributiedienst
Het persoonsbewijs
In kwartiering
Gevorderde huisvesting en materieel
Het vorderen van de scholen
Duitse uitkijkpost op het Capucijnenklooster
De vordering van de luiklokken

Hoofdstuk 4 VERZET EN ONDERDUIKERS

Dagboek van een onderduiker
Razzia's
Opgepikt door de Duitsers
Wat het betekende in Duitsland te moeten werken
Joden op de vlucht
Onderduikadressen
De dood in een concentratiekamp
Verzet in Udenhout

Hoofdstuk 5 HET DAGELIJKS LEVEN

Pers en radio
Gemeentebestuur en politie
Op het gemeentehuis
Burgemeester De Klerk
Stakingen in het dorp
Distributie van levensmiddelen en gebruiksartikelen
Minder produktie bij de boeren
In tijd van nood
Het persoonsbewijs
Bewakingsdiensten
Werken voor de Duitsers
Klein-Seminarie in Udenhout
De fraters nemen hun intrek op Vincentius
School in de winkel van Kees Schoonus
Het dagboek van de gardiaan
Steeds weer de angst
Hoofdstuk 6 "D-DAY" en "MARKET GARDEN"

De invasie in Normandië
Burgemeester De Klerk opgepakt
Dolle dinsdag
De operatie "Market Garden"
Zaterdag 16 september 1944
Zondag 17 september 1944
Maandag 18 september 1944
Spannende dagen
Een gedeserteerde Pool
De fusillade van de gebroeders Appels en Van de Voort
Een dagboek vol angst

Hoofdstuk 7 DE BEVRIJDING

Donderdag 26 oktober 1944
De operatie "Fazant"
De woestijn ratten
Een vliegveld bij Assisië
De Ortskommandant van Tilburg sneuvelt in Udenhout
Een bevrijdingsdagboek
De Zandkant in de vuurlinie
Rinus Sontrop beschoten
De laatste oorlogsdag op het Hoog Schoor
Geboren op bevrijdingsdag
Een gedeserteerde Oostenrijker
Verwoeste woningen en boerderijen
Hetze tegen alles wat Duits was
Burgemeester De Klerk beschuldigd
Ongelukken met mijnen en granaten
Inkwartiering van geallieerden

Hoofdstuk 8 NEDERLAND BEVRIJD

Oorlogsvrijwilligers
Vallende V-1 's
Evacués
Oorlogsschade
Noodwoningen
De schade voor de steenfabriek
Schaarse goederen
De aktie H.A.R.K.
Het vertrek van de geallieerden
Munitie- en mijnopruimingsdienst
Burgemeester De Klerk met eervol ontslag
Bevrijdingsfeesten
Oranjecomité
Onderscheidingen

Hoofdstuk 9 HERINNERING

Het kapelletje aan de Schoorstraat
Wij gedenken onze dorpsgenoten
Wij gedenken de gesneuvelde geallieerde soldaten
Wij gedenken de gesneuvelde Duitse soldaten
De geheimen van de duinen

FOTOKRONIEK

verklarende woorden- en namenlijst

bronnen

colofon

--------------------------------------------------------------------------------------------------

70 JAAR VINCENTIUS, 1995, 64 pagina's

Voorwoord

Inhoud

De kleine Strijdhoeve.

De Zusters van de Choorstraat

Huize Vincentius

Buitengewoon lager onderwijs.

De Tweede Wereldoorlog

Zusters, juffrouwen en meneren.

Vincentius, een centrum voor dienstverlening en zorg.

Het dagelijks leven op Vincentius

Toekomst

Bronnen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVER D'N UNENT, 1996, 272 pagina's

Inhoudsopgave

TEN GELEIDE

VOORWOORD
door Wim Dijkstra

Hoofdstuk 1 VOORGESCHIEDENIS,ONTSTAAN EN VERZELFSTANDIGING
door Kees van Kempen

Buurtschappen onder Oisterwijk
De ontginning van Udenhout en Biezenmortel
De eerste schenking in 1232
Grote landgoederen
't Winkel, de eerste kern
Over oorlog en armoede
Legendes
De Cruysstraetse kapel
Een zelfstandige parochie
De gemeente Udenhout
Udenhout zelfstandig
Het Udenhouts wapen
De Udenhoutse vlag
Kalender 200 jaar gemeente Udenhout

Hoofdstuk 2 HET GEMEENTEHUIS
door Frans van Iersel

De Udenhoutse kapel
'De gemeents com'
De openbare school
Een eigen raadkamer
Naasting van de kapel
Besluit tot het bouwen van een raadhuis
Het bouwkundig ontwerp
De architect
De bouw vanhet raadhuis
De botermijn in de kapel
Aankoop en sloop van de kapel
Overzicht verbouwingen
De cultuurhistorische waarde

Hoofdstuk 3 HET UDENHOUTS BESTUUR EN DE GEMEENTELIJKEDIENSTEN
door Frank Scheffers

De Franse tijd
De bestuursorganisatie onder het koninkrijk
De gemeentewet van 1851
Burgemeesters
De burgemeesterswoning
De gemeentesecretaris
Gemeentelijke diensten
Overzicht burgemeesters, wethouders en raadsleden
Overzicht eremedailles van de gemeente Udenhout

Hoofdstuk 4 HET GEMEENTEBESTUUR VAN 1970 TOT 1996.
door André van der Lee

De politieke omwenteling van 1970
Burgemeester Hoefsloot
De wethouderscrisis
De verbouwing van het gemeentehuis
De schoolstrijd
Bestemmingsplan De Kuil
Burgemeester Tops
Een nieuw dorpshart
Burgemeester Dijkstra
Het asielzoekerscentrum
Het Tongerloplein
De gemeentelijke herindeling

Hoofdstuk 5 KARAKTERISTIEK UDENHOUT.
door Harrie van den Bersselaar, Jan Denissen en Annier van Roessel-Kolen

Het dorpsgezicht
Udenhout 200 jaar geleden
Op törp
Kasteel de Strijdhoef
Het station
Van oorsprong een boerendorp
Boteren, slachten, bakken
Werk in loondienst
Het Rijke Roomsche Leven
Geloof van doop tot dood
Katholieke tradities
Heiligen
De Udenhouter
Kleding
Namen en bijnamen
Dialect
"Het Unens boerke"

Hoofdstuk 6 BEDRIJVIGHEID
door Joost van der Loo en Annie van Roessel-Kolen

Boerencoöperaties
Houtverwerkende bedrijven
Smeden
Edelsmid
Bakkers
Koekfabriek Victoria
Slachters
Molenaars
Aannemers
Cafés
Baksteenfabricage

Hoofdstuk 7 EEN DORP WAAR HET GOED WONEN IS.
door Wim Maarse en Luud de Brouwer

Onderwijs
Gezondheidszorg
De Eikelaar
Het Wit-Gele Kruis
Belangenorganisaties
Sport en cultuur
Het patronaat
De bibliotheek
Overzicht verenigingen
Muziek, harmonie en koren
Stichting PET en Festipet
Carnaval
Udenhouts Belang
Kermis
Kunstwerken
Natuurgebieden
Loonse- en Drunense duinen
D'n Brand
De Leemputten

SPOREN OP HET SCHOOLPAD
door dr. Cornelis Verhoeven

HEEMCENTRUM 'T SCHOOR

BRONNEN

COLOFON

-----------------------------------------------------------------------------------

BEUKENHOF, 1997 72 Pagina's

I. DE GESCHIEDENIS VAN BIEZENMORTEL

Met biezen begroeide moerassige grond.
Loonse en Drunense duinen.
Archeologische vondsten.
De middeleeuwen.
De ontginning van Biezenmortel.
Biezenmortel in de zeventiende en achttiende eeuw.
Udenhout en Biezenmortel zelfstandig.
Het twintigste eeuwse Biezenmortel.

II. HET CAPUCIJNENKLOOSTER EN DE PAROCHIEKERK

Behoefte aan een kerk
De bouwgrond.
De bouw van het klooster.
Tuin en boomgaard.
Parochiekerk.

III. OVER DE CAPUCIJNEN

Oorsprong
De structuur van de capucijnen-orde
De opleiding tot pater capucijn
Het leven van een capucijn in Biezenmortel.
Nieuwe bestemmingen

IV. VAN KLOOSTER NAAR GROEPSAKKOMMODATIE

Een passende bestemming.
Verbouwing tot een moderne groepsakkommodatie.

V. DE BUURTSCHAPPEN VAN BIEZENMORTEL

De Zandkant
Het Hooghout
't Winkel
D'n Biezenmortel

-------------------------------------------------------------------------------------

OVER UDENHOUT EN ZIJN RABOBANK, 1998, 120 pagina's

Inhoudsopgave

Voorwoord.

Ten geleide

Hoofdstuk 1 Schets van agrarisch Udenhout in de 19e eeuw
Boerenbedrijfjes op Udenhoutse leemgrond
Behoefte aan bedrijfskapitaal

Hoofdstuk 2 (rond 1900) Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken.

Het ontstaan van het cobperatieve bankwezen

Hoofdstuk 3 (1899-1900) Initiatiefnemers met gezond boerenverstand

De dorpsnotabelen rond 1900
De oprichters
De eerste statuten
De statutaire organen van de bank

Hoofdstuk 4 (1901-1910) Het voorzichtige begin in 1900

Lenen en sparen
De leenbank
De spaarbank
Afkoop van de tiendrechten

Hoofdstuk 5 (1911-1920) De Eerste Wereldoorlog en dorpse intriges.

De oorlog van 1914-1918
Initiatieven
De bancaire capriolen van burgemeester en pastoor

Hoofdstuk 6 (1921-1930) De Hanze en de Hanzebank in Udenhout.

Kloosters in Biezenmortel en Udenhout
De groei van de bank zet door
Opkomst en ondergang van de Hanzebank

Hoofdstuk 7 (1931-1940) Crisisjaren en oorlogsdreiging.

Crisisjaren
De Tweede Wereldoorlog

Hoofdstuk 8 (1941-1950) Tijd van oorlog en wederopbouw.

De oorlogsjaren 1940-1945
Moeizaam bankieren tijdens de oorjog
Kassier Simons geeft het roer over
Udenhout verandert en vernieuwt

Hoofdstuk 9 (1951-1960) Goedkoop bouwen met de Boerenleenbank.

Boeren, arbeiders en middenstanders
Ruimtegebrek levert nieuw kantoor op
De kassier en zijn medewerkers
Goedkoop bouwen in Udenhout
De bank wil naar het centrum van het dorp

Hoofdstuk 10 (1961-1970) De bank blijft groeien

Betalingsverkeer: een groeiproces
Bankservice voor de Biezenmortel
De bank gaat in verzekeringen
Toontje neemt afscheid van zijn bank
Vuurdoop voor nieuwe kassier
Mengvoederfabriek Boerenbond brandt af

Hoofdstuk 11 (1971-1980) Jubileren in turbulente tijden.

75-jarig bestaan
Meegaan met de tijd
Een sterk groeiende bank

Hoofdstuk 12 (1981-1990) Rabobank Udenhout op weg naar 2000

Festiviteiten en perikelen
De bank oriënteert zich op nieuwbouw

Hoofdstuk 13 (1991-1999) Een nieuwe directeur in een nieuwe tijd.

Kees van den Bersselaar kondigt vertrek aan
Gemeentelijke herindeling
Toekomst door samenspel
Fusie met Berkel-Enschot

Bijlagen

1 .Bestuursleden
2. Raad van Toezicht
3. Kassiers / directeuren
4. Lijst van medewerkers
5. Cijfermatig overzicht 100 jaar Rabobank Udenhout

Afkortingen en begrippen.

Literatuur

Colofon

----------------------------------------------------------------------------------------------

SCOUTING ST. LAMBERTUS UDENHOUT, 1997, 120 pagina's

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 SCOUTING.

Organisatie
De oprichting
Ledental
De vlag
Het hoofdkwartier

Hoofdstuk 2 VERKENNERS.

Patrouilles
Verkennersbelofte
Verkennersaktiviteiten
Zomerkampen
Sportweekenden
Weekenden met de ouders
Internationale padvindersbijeenkomst
De leiding

Hoofdstuk 3 WELPEN.

De oprichting van de welpenhorde
De struktuur
De aktiviteiten
Welpenkampen
De leiding

Hoofdstuk 4 ROWANS

De oprichting
De staf
Expedities
Help. de dokter verzuipt
Speleologie
Jamboree on the air
Milieuonderzoek

Hoofdstuk 5 STAM

Hoofdstuk 6 KABOUTERS.

Oprichting en installatie
De struktuur
Aktiviteiten
Kabouterkamp
Vader-dochter-avond
De leiding

Hoofdstuk 7 GIDSEN.

Oprichting en struktuur
Aktiviteiten
Gedichtjes
Weekenden
Gidsenkamp
De leiding

Hoofdstuk 8 SHERPA'S

Hoofdstuk 9 DOOR HET JAAR HEEN

Driekoningen zingen
Van oliebollen tot appelbeignets
Zoeloe-carnaval
Paaseieren zoeken
Een heitje voor een karweitje
Sint Joris
Bedevaart naar Den Bosch
Landelijke Scouting Wedstrijden
Kalender Dorpsleven Udenhout
Kerststal
Kerst-inn

Hoofdstuk 10 STAF EN BESTUUR

FOTOALBUM.

Colofon

---------------------------------------------------------------------------------------

40 JAAR VOETBALCLUB , 2001 92 pagina's

1 TEN GELEIDE

2 DE OPRICHTING

3 DE PIONIERTIJD

4 DE EERSTE KLEEDRUIMTE OP TRIENTJESWEI

5 GROEI EN BLOEI

6 EEN NIEUW SPORTPARK ROELTJESDIJK

7 JEUGDVOETBAL

8 VETERANENVOETBAL

9 MEISJES/DAMESVOETBAL

10 VCB-JEUGD GAAT INTERNATIONAL

11 HET JAARLIJKS PINKSTERTOERNOOI

12 OVERIGE ACTIVITEITEN

------------------------------------------------------------------------------------------

OVER DE SCHOOL, 2001, 308 pagina's

1 Algemene geschiedenis van het onderwijs in vogelvlucht

PERIODE VÓÓR 1800

2 Een symbool als handtekening
3 Het onderwijs in Udenhout vóór 1800
4 Studeren aan de Leuvense universiteit

OPENBAAR ONDERWIJS IN DE NEGENTIENDE EEUW

5 De huisvesting van de openbare school
6 De onderwijzers van de 19e eeuw
7 Het onderwijs op deopenbare school in de 19e eeuw

OPKOMST KATHOLIEK ONDERWIJS

8 De oprichtrng van de kathoJieke meisjesschool St.-Felix
9 De stichting van het fraterhuis en de Petrusschool
10 Een Kapucijner initiatief voor een lagere school in Biezenmortel
11 Met twee woorden spreken: "ja pater, nee pater"
12 Naailes van zuster Veronica

VORMING EN ONDERWIJS WORDEN VANZELFSPREKEND

13 Het patronaat
14 Cursussen handel, koken, varkenskennis en Frans
15 De methode Zwijsen 17 Een schoolkaart van Udenhout en Biezenmortel
18 Naar de kostschool

MEER ONDERWIJSINSTITUTEN IN UDENHOUT EN BIEZENMORTEL

19 De Katholieke Universiteit van Biezenmortel
20 De Assisiëschool
21 De scholen van Vincentius
22 De landbouwschool

DE TWEEDE WERELDOORLOG

23 De oorlog ontregelt ook de school
24 Het klein-seminarie in Udenhout

HERINNERINGEN MN DE OUDE SCHOOLTIJD

25 Herinneringen aan de bewaarschool
26 Herinneringen aan de Felixschool
27 Herinneringen aan de Petrusschool
28 Gaudeamus
29 De Franciscusschool
30 De Lapjeskat

OPKOMST MIDDELBAAR ONDERWIJS

31 Werken of leren?
32 De huishoudschool
33 De Mater Amabilisschool

GROEI EN POLITIEKE SPANNING IN DE ZEVENTIGER JAREN

34 Van bewaarschool tot kleuterschool
35 De Achthoevenschool
36 Petrusschool, Zeshoevenschool, Vlonder en Wichelroede
37 Openbare basisschool "de Mussenacker"
38 STUVO, Udenhouts cursushuis

DE LAATSTE DECENNIA VAN DE TWINTIGSTE EEUW

39 Rijstebrij met mokkapudding
40 Een musical van Annie M.G. Schmidt
41 Ouderhulp
42 Techniek biedt zoveel meer

BIJLAGEN

43 De zusters
44 De fraters

FOTOKRONIEK

---------------------------------------------------------------------------------------

OVER D'N BOERENSTAND, 2002, 300 pagina's

Ten geleide

Voorwoord Stichting Isidorus

A HET BOERENLEVEN

1 Boeren aan de slag op de Udenhoutse bodem
2 Tienden natte zandgrond en mager vee
3 De tijd van de oprichting van de boerenbond
4 Het "romantische"boerenleven voor de oorlog
5 Crisis, oorlog en wederopbouw
6 Mechanisatie en schaalvergroting
7 Zoeken naar nieuwe wegen eind 20 eeuw

B DE BOERENSTAND

1 1902 Boerenbond (standsorganisatie)
2 1928 Boerinnenbond
3 1921 Jonge Boerenstand

C DE BOERENCOOPERATIES, -BEDRIJVEN EN -VERENIGINGEN

1 1899 Boerenleenbank
2 1903 Verzekeringen
3 1903 Veefonds
4 1912 Paardenfonds
5 1906 Het Pakhuis
6 1912 Stierhouderij
7 1916 Boter of -melkfabriek
8 1917 Eierbond
9 1917 Fok- en Controlevereniging Rundvee
10 1919 Geitenfokvereniging
11 1925 Bijenhoudersbond
12 1930 Varkensfokvereniging
13 1933 Landbouw- en huishoudonderwijs
14 1934 Rijvereniging
15 1946 KI-Vereniging
16 1947 Tuinbouwbond
17 1949 Veecentrale
18 1950 Werktuigencooperatie
19 1951 Potercombinatie
20 1959 Diepvriescooperatie
21 1967 Bedrijfshulp
22 1967 Sociaal Economische voorlichting
23 1969 Maisbank
24 1976 Studieclub varkenshouderij
25 1976 Studieclub rundveehouderij

D VAN HALLEHUIS TOT MODERNE BUNGALOW

1 De prehistorie: over jagers, veehouders en akkerbouwers
2 Hallehuis
3 Langgevelboerderij
4 De dakbedekking
5 Ramen
6 Het bovenlicht
7 Schuren
8 Bakhuis
9 Andere bijgebouwen
10 Den Herd
11 De goei kamer
12 De achterkamer
13 De geut
14 De kelder
15 De opkamer
16 De voorstal

E BEROEPEN, VERWANT AAN DE BOERENSTAND

1 Van nevenwerkzaamheden tot ambachten
2 De molenaar
3 De smid
4 De wagenmaker
5 De boomrooier en de houtzager
6 De klompenmaker
7 De leerlooier
8 De slachter
9 De aannemer
10 De rondtrekkende middenstander

Pietje Paas en Hannes den Hoamer

Literatuur

Colofon

-------------------------------------------------------------------------------------

OVER DE UNENTSE KERK, 2003, 154 pagina's

Voorwoord

1. De parochiegeschiedenis in een notendop

2. De waterstaatskerk 1841

3. Het interieur.

4. De preekstoel

5. Het Loretorgel

6. De kerkbanken

7. Alle heiligen

8. Het kerkhof

Bronnen

Colofon

----------------------------------------------------------------------------------------

75 JAAR S.S.S., 2003, 136 pagina's

Voorwoord

1. De voetbalclubs van Udenhout

2. Het eerste elftal

3. Het foto-album van de jeugdafdeling

4. The Twinkle Stars

5. Sportpark Zeshoeven

6. Mensen met een blauw shirt

7. Kroniek 75 jaar S.S.S. 1928-2003

Bijlage

Bronnen

Colofon

------------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 1, 2004, 68 pagina's

Voorwoord

1. Rondom de plattebuiskachel

2. Wout de Pruis

3. De aanleg van de Zandkantseweg

4. Het fotoalbum van de familie Jos Verschuren

5. De oude Eikelaar

6. Udenhoutse KVO vierde jubileum

7. De oude standaard van het gilde St-Joris

8. Herinneringen aan de moedertaal van Cornelis Verhoeven

9. De pastorie in de Kreitenmolenstraat

10. Toekomstvisie voor Udenhout

11. Het Hooghout

12. De eerste telefoonnummers

13. Vijftig jaar geleden, 1953

14. Fotokroniek 2003

15. Pietje Paas en Hannes den Haomer on de wandel

16. Jaarbericht Heemcentrum 't Schoor Udenhout Biezenmortel

-------------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 2, 2005, 68 pagina's

1. De geschiedenis van de boomkwekerij in Udenhout

2. Vogelenzang

3. Zuster Wender 100 jaar

4. Wandschildering Kasteel de Strijdhoef

5. Marinus Heessels

6. Uit het fotoalbum van de familie Heerkens

7. De Leemputten

8. Herinneringen aan de moedertaal van Cornelis Verhoeven II

9. Oorlogsherinneringen op de Zandkant

10. Vijftig jaar geleden 1954

11. Fotokroniek 2004

12. Pietje Paas en Hannes den Haomer over un begroffenis in Den Biezenmortel

13. Jaarbericht Heemcentrum 't Schoor Udenhout Biezenmortel

---------------------------------------------------------------------------------------------

Over de Unentse parochie., 2006, 328 pagina's

Voorwoord

Deel 1. De parochiegeschiedenis

1. tot 1723 De "styloren" van de parochie Oisterwijk

2. 1723-1765 Elias Robben, de eerste pastoor

3. 1765-1786 Jacobus Watrin, de oude pastorie

4. 1786-1824 Lambertus van den Boome, de deken

5. 1824-1837 Wilhelmus Reijs, Soldaten van Willem II

6. 1837-1859 Petrus Verschuure, De waterstaatskerk

7. 1859-1884 Felix Cuijpers, Sint Felix

8. 1884-1902 Petrus van de Wal, De Petrusschool

9. 1902-1903 Everardis van der Heijde, Onze Lieve Vrouw der Grot

10. 1903-1939 Petrus van Eijl, In ieder huis het Roomse kruis

11. 1939-1940 Adrianus van der Meijden, Geroepen tot president

12. 1940-1948 Johannes van Welie, De tweede wereldoorlog

13. 1948-1970 Karel Prinsen, De Unentse kerkbank

14. 1970-1972 Perus Ras, Liturgische vernieuwing

15. 1973-1983 Karel Gevers, Tweeheid

16. 1983-2002 Wim van Sprang, Elkaars pastor

17. 2003-heden Godfried Looyaard, Te Deum Laudamus

Deel 2 Het Rijke Roomse leven in Udenhout

18. Het geloof van wieg tot graf

19. Het geloof van Advent tot Christus Koning

20. De veranderingen in de 60-er en 70-er jaren

Deel 3 Fotokroniek van de kloosters in Udenhout en Biezenmortel

21. Huize Sint FElix, zusters van liefde van de Oude Dijk Tilburg

22. het fraterhuis, fraters O.L.V. Moeder van Barmhartigheid Tilburg

23. Huize Assisië, broeders Penitenten

24. het Kapucijnenklooster, paters Kapucijnen

25. Huize Vincentius, zusters van de Choorstraat, 's-Hertogenbosch

Bijlagen

1. Overzicht leden van het kerkbestuur

2. Overzicht kerkelijke onderscheidingen

3. Aantekenboekje van pastoor Cuijpers

4.Woordenlijst

Literatuur

Colofon

----------------------------------------------------------------------------------------------

Over heerom en tante zuster 2006, 233 pagina's

Voorwoord, Van binnenuit gedreven zijn

Voorwoord, Historische schets

1. Geroepen tot een leven als priester of religieus

2. Alfabetisch overzicht van alle in Udenhout en Biezenmortel geboren en/of getogen broeders, fraters, priesters en zusters

3. Monseigneur Willem de Bever

4. De 'Heilige frater' Andreas van den Boer

5. Mystica Maria van (Uden)Hout

6. De zonen van Heijliger van Iersel

7. Missionaris broeder Piet van Iersel

8. Pastoor Jan Martens

9. Auteur Kapucijn pater Fabianus van de Ven

10. Pastoor Martinus Verhoeven

11. Frater Laurenti Verhoeven

12. Generale overste frater Wim Verschuren

Colofon

----------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 3, 2006, 72 pagina's

1. Stichting Behoud Brandweerwagen Udenhout herstelde oude brandweerauto

2. Wim van de Voort

3. De Tongerlose hoeven in Udenhout

4. Wanddecoratie in Udenhout

5. Uit het fotalbum van de familie Hamers

6. Vijftig jaar geleden 1955

7. Fotokroniek 2005

8. De boerderij van Huize Vincentius

9. Herinneringen aan de moedertaal van Cornelis Verhoeven III

10. Jeugdherinneringen: Spel en hobby

11. Mijn kamer

12. Lid worden van de Derde Orde

13. Pietje Paas en Hannes den Hoamer

14. Jaarbericht Heemcentrum 't Schoor

------------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 4, 2007, 84 pagina's

1. De Capucijnenstraat

2. De Burgemeester van de Zandkant

3. De gemeint op het Winkel

4. Den Brand

5. De Rotte kermis op 't Gommelen

6. De notarisfamilie Van den Bosch

7. Uit het fotoalbum van de familie Van Iersel

8. Herinneringen an de moedertaal van Cornelis Verhoeven

9. Vijftig jaar geleden 1956

10. Fotokroniek 2006

11. Huisslachter Piet Verschuuren

12. De Wachter

13. De poststempels in gebruik in Udenhout

14. Pietje Paas en Hannes den Haomer wandele nor den Biezenmortel

15. Jaarbericht Heemcentrum 't Schoor

----------------------------------------------------------------------------------------

Over een 'sterk staaltje...', Jos van den Bersselaar constructie 1957-2007, 2007, 166 pagina's

1. Voorgeschiedenis, De Udenhoutse smeden

2. Geboren in Biezenmortel, Telg uit een typisch Brabants gezien

3. Periode 1957 - 1967, Smederij en winkel aan de Kreitenmolenstraat

4. Periode 1967 - 1977, Expansie in staalconstructie

5. Periode 1977 - 1987, Productdifferentiatie: Aluminium

6. Periode 1987 - 1997, Investeren gericht op innovatie

7. Periode 1997 - 2007, Geen staal verkopen, maar oplossing

8. De organisatie, Het geheim van de smid

9. De medewerkers, Mensen maken het verschil

10.Fotokroniek, Actief in de Udenhoutse samenleving

11.Toekomst, De wereld verandert snel

Literatuur en Bronnen

Colofon

-----------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Smeejerije, Smederijen in Udenhout, Herinneringen aan de smeden van Udenhout en Biezenmortel, 2007, 76 pagina's

Drie soorten smederijen

De Unentse smeden

1. Jan Bartels

2. Jan Beekmans

3. Jos van den Bersselaar

4. Sjef Hogedoorn

5. Janus Kruijssen

6. Kees en Willem van Lamoen

7. Jo van Leest

8. Willeke en Toon van der Loo

9. Geraar en Jo Olislagers

10.Marinus Robben

11.Harrie van Rossum

12.Dorus Sontrop

13.Moor Versteeden

14.Toon van Vlokhoven

Bronnen

Colofon

------------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 5, 2008, 80 pagina's

1. Genaamd Van den Udenhout

2. Pieter van Dam, de bedenker van de Udenhoutse Broeder

3. Krantenbericht 28 januari 1930

4. 75-jarig jubileum EHBO-verengiging Sint Bernardus

5. Godried Looyaard 25 jaar priester

6. Herinneringen aan de moederstaal van Cornelis Verhoeven V

7. Een toren voor Udenhout

8. Het heilig boontje

9. Vijftig jaar geleden 1957

10. Fotokroniek 2007

11. Uit het fotoalbum van de familie Boom

12. De Hortensiatuin

13. Vroeger en nu

14. Een zestiende eeuwse Spaanse edelman begraven op het Biezenmortelse kerkhof

15. Zeis, zicht, sikkel, haargetouw en meel

16. De Udenhoutse schuurkerk bestond al in 1678

17. Pietje Paas en Hannes den Haomer over buurte en un auw Unentse boerderij

18. Jaarbericht Heemcentrum 't Schoor

------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 6, 2009, 89 pagina's

1. Militairen in Udenhout tijdens de Belgische Opstand

2. Lon Maijen nationaal kampioen dressuur 2001,2002 en 2004

3. Uit het fotoalbum van de rijvereniging Sint Lambertus

4. Pater Monaldus van den Broek (1914-2008)

5. De Grote Kom

6. Fotokroniek 2008

7. Vijftig jaar geleden 1958

8. Vroeger en nu

9. Logeermogelijkheden in 1958

10. De bende van de Swartmaekers

11. 25 jaar Timmerfabriek Ad van Esch

12. Boerenovertrek voor Tante Pos

13. De haal

14. Leo Bäumler (1925-2008)

15. Pietje Paas en Hannes den Hoamer over èèrn en rèèk

16. Jaarbericht Heemcentrum 't Schoor 2008

----------------------------------------------------------------------------------------

Over d'n Oven

De geschiedenis van de leemwinning en de steenfabricage in Udenhout en Biezenmortel 2009, 184 pagina's

Voorwoord

De leem kwam aangewaaid

Veldovens

De steenfabriek Udenhout

Steenfabriek Sint Joseph

De steenfabricage

Ovenvolk

Bedrijfsterrein, spoorlijnen, buurtschappen en leemputten

Begrippenlijst

Literatuur

Colofon

-----------------------------------------------------------------------------------------

Over Unentse soldaten overzee

"Den vaderlant Ghetrouwe"in Nederlands Indié 1945-1950, 140 pagina's

Verantwoording

Voorwoord

1 Nederlands-Indië
Een kolonie voor specerijen, koffie, thee en rubbergewaaid

2 Soldaten op weg naar Batavia
Een zeereis van vier weken

3 Levensgevaarlijke patrouilles
Vechten tegen vier gewapende inlandse groeperingen

4 Het Katholiek Thuisfront
Geestelijke en morele steun van thuis

5 Oorlog en vredesbesprekingen
Internationale opinie in het voordeel van Soekarno

6 Soevereiniteitsoverdracht Indonesië
27 december 1949

7 Geen brok in de keel, geen traan, maar een zucht van verlichting
Vertrek uit Nederlands indie

8 Herinneringen in je rugzak
De draad weer oppakken

Overzicht Indiëgangers uit Udenhout en Biezenmortel

Verklarende woordenlijst

Onderdelen en rangen in het leger anno 1950

Bronnen

colofon

-----------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 7, 2010, 83 pagina's

1. De Molenhoefstraat

2. De familie Udenhout in Suriname

3. Rector Merkx, adviseur van de NCB

4. Fotokroniek 2009

5. Vijftig jaar geleden, 1959

6. Vroeger en nu

7. Herinneringen aan de moedertal van Cornelis Verhoeven VI

8. Op het spoor van een Udenhoutse zouaaf

9. De ballon

10. De Roomepap

11. Mieke van de Wal, te vondeling gelegd

12. De stille omgang

13. Maandag wasdag!

14. Handtekeningen, tekens en kruisjes

15. Pietje Paas en Hannes den Hoamer over ziek zen

16. Jaarbericht Heemcentrum 't Schoor 2009

17. Errata

-------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen Belang politieke vereniging 1966-2010, 2010, 96 pagina's

1 Oprichter Jan Goutziers
Oog voor de kleine dingen van het dorp:
"Daar hebben de mensen iets aan!"
Interview met Cor Goutziers-Van Elderen en Rini Goutziers

2 Het opbouwen van een achterban
Draagkracht
Interview met Toon van Oene

3 Protest bij de opening van het gemeentehuis, 1973
Recht door zee
Oud-burgemeester Hans Hoefsloot

4 Timmeren aan de weg, bouwen aan een kieslijst.
Stemmentrekker bij S.S.S.
Interview met Berry van de Zande

5 Algemeen Belang krijgt een eigen gezicht
Sinaasappels voor de kinderen
Interview met Jef Wijnands

6 Met twee benen op de grond
Tegen 'Oude Politiek'
Interview met Frans van Hoek

7 Wethouder van 1986 tot 1990
Van luis in de pels naar bestuurlijke verantwoordelijkheid
Margriet de Ree

8 De gang van zaken in de Udenhoutse gemeenteraad
Het ging altijd anders dan we dachten
Interview met Cees van Roessel

9 De vereniging was een platform
Hart en hersenen verenigd in twee Jannen
Alfons Bouma

10 Geen strategische agenda maar
Mensen die staan voor dorp en inwoners
Oud-burgemeester Wim Dijkstra

11 Niets was teveel
De 6e stoel links in de raadzaal
Johan Remmers

12 Gemeentelijke herindeling
Karavaan van de liefde voor het dorp
Joost Goutziers

13 Foto's bij een emotionele herinnering
Laatste gemeenteraadsvergadering van Udenhout
Archief Heemcentrum 't Schoor

------------------------------------------------------------------------------------

Gewoon van mens tot mens, 100 jaar Vincentiusvereniging 1910-2010, 2010, 94 pagina's

Inhoudsopgave

1 De Tafel van de Heilige Geest

2 Congregaties voor liefdadigheid

3 De Udenhoutse Vincentiusvereniging in de 20e eeuw

4 Wettelijk recht op bijstand

5 De uitdaging van de 21e eeuw

6 Markante bestuurders

Bronnen

------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 8, 2011, 88 pagina's

1. Voorpootrechten

2. Een Groningse huisarts in een Brabants dorp

3. De familie Van Laarhoven in Australie

4. Reuzen

5. Fotokroniek 2010

6. Vijftig jaar geleden, 1960

7. Vroeger en nu

8. Herinneringen aan de moedertal van Cornelis Verhoeven VII

9. Taalgebruik bij de plaats waar je woont

10. De vier uitersten van Udenhout en Biezenmortel

11. De Hesseldonk

12. Een aanstaand bruispaar losschieten

13. Lieve Vrouwe Broederschap van Den Bosch

14. Uit het fotoalbum van de familie Van de Pas

15. Humor op het kasteel

16. Pietje Paas en Hannes den Hoamer over fraoter Andreas

17. Jaarbericht Heemcentrum 't Schoor 2010

---------------------------------------------------------------------------------------

Over 't Kasteel, 2011, 192 pagina's

Voorwoord

1 Het leengoed De Strijdhoeven

2. Eigenaars en pachters tot aan 1761

3. Bouw van het kasteel in 1760-1761

4. De familie Van Dopff

5. De familie Van Franckenberg en Proschlitz

6. De familie Le Mire

7. De relatie van de kasteelbewoners met het dorp

8. Kunstcollectie

9. De kleine Strijdhoef van 1825 tot heden

Fotokroniek: De omgeving van het kasteel

Fotokroniek: Een wandeling door het kasteel

Bijlage 1: Stamboom Van Dopff

Bijlage 2: Stamboom Van Franckenberg en Proschlitz

Bijlage 3: Stamboom Le Mire

Bronnen, literatuur en colofon

------------------------------------------------------------------------------------

Unentse Sprokkels 9, 2012, 88 pagina's

1. 10 Jongens uitgezonden naar Nieuw-Guinea

2. Een familie Biezemortels uit Biezenmortel

3. The Murphs

4. Christ Pennings 1912-1983

5. Herberg De Hooimijt

6. De strontput

7. Ondernemende Udenhoutse houthandelaren

8. Huis en bewoners bij het monument vlakbij Bosch en Duin

9. Drie geëmigreerde zonen familie Brekelmans

10. Het pastoorspaadje

11. Fotokroniek 2011

12. Vijftig jaar geleden 1961

13. Vroeger en nu

14. Uit de collectie van 't Schoor

15. Herinneringen aan de moedertaal van Cornelis Verhoeven VIII

16. Pietje Paas en Hannes den Hoamer over zeunig zen

17. Jaarverslag Heemcentrum 't Schoor 2011

--------------------------------------------------------------------------------------

Memento mori, Begraafplaatsen in Udenhout en Biezenmortel en gebruiken bij dood en begrafenis 2012, 64 pagina's

1. Voorgeschiedenis

2. Kerkhof rondom de Lambertuskerk

3. Andere begraafplaatsen in Biezenmortel en bij kloosters

4. Grafmonumenten

5. Kunst op het kerkhof

6. Oude gebruiken en tradities

7. Rouw in de Udenhoutse kerk

8. Bidprentjes

9. Bekende Udenhouters buiten Udenhout begraven

-----------------------------------------------------------------------------------------

De Peppel, 10 jaar Stichting de Peppel 2003-2013 2013, 96 pagina's

Voorwoord

1. Stichting de Peppel

2. Raadhuis

3. Toneeltoren

4. Peppel

5. Kruisgebouw

6. Activiteiten

Bronnen

Colofon

Inhoudsopgave

------------------------------------------------------------------------------------

Sprokkels 10 2013, 104 pagina's

Voorwoord 10e Unentse Sprokkels

1. Uit het fotoalbum van ... het Gilde St.-Antonius en St-Sebastiaan

2. Gele raamkozijnen en groene luiken

3. Twan de Vos

4. Kleurenkaart van Udenhout en Biezenmortel

5. Bewoners van Den Brand

6. De Napoleonzaal in Bosch en Duin

7. Fotokroniek 2012

8. Vijftig jaar geleden, 1962

9. Uit de collectie van 't Schoor, Processievaandels

10. Herinneringen aan de moedertaal van Cornelis Verhoeven IX

11. 't Unents Leesplenkske

12. Festipet

13. De Franse Kap

14. De familie Elands in Canada

15. Waarom Norbertus zo'n voorname plaats heeft op het hoogaltaar van de St-Lambertuskerk

16. Pietje Paas en Hannes den Hoamer Over ut gon diene van meskes

17. Jaarverslag van Heemcentrum 't Schoor 2012

18. Index Unentse Sprokkels 2004-2013

19. Inhoudsopgave

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprokkels 11 2014, 104 pagina's

1. Het uitbreken van "de Grote Oorlog"

2. Kunstschilder en docent Wim van de Plas

3. De Barak, huiskamer voor de Udenhoutse jeugd

4. Herberg 't Wit Leeuwke

5. De laatste kapucijn in dienst van de bisschop

6. Fotokroniek 2013

7. Dokter Willems

8. Slechthorendheid en de kerk

9. Het eerste lekenpersoneel van Huize Assisië

10. Het mussengilde

11. Vijftig jaar geleden 1963

12. Toen onze pa soldaat was ...

13. Uit de collectie van 't Schoor

14. Vroeger en nu

15. Veldnamen - deel 1

16. Gevonden munten; een Friese geschiedenis

17. Pietje Paas en Hannes den Hoamer

18. Jaarverslag Heemcentrum 't Schoor 2013

19. Inhoudsopgave

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEUKENHOF,van klooster naar moderne groepsaccommodaties 2014 72 Pagina's

I. DE GESCHIEDENIS VAN BIEZENMORTEL

Met biezen begroeide moerassige grond.
Archeologische vondsten.
De middeleeuwen.
De ontginning van Biezenmortel.
Biezenmortel in de zeventiende en achttiende eeuw.
Udenhout en Biezenmortel zelfstandig.
Het twintigste eeuwse Biezenmortel.

II. HET CAPUCIJNENKLOOSTER EN DE PAROCHIEKERK

Behoefte aan een kerk
De bouwgrond.
De bouw van het klooster.
Tuin en boomgaard.
Parochiekerk.

III. OVER DE CAPUCIJNEN

Oorsprong
De structuur van de capucijnen-orde
De opleiding tot pater capucijn
Het leven van een capucijn in Biezenmortel.
Nieuwe bestemmingen

IV. VAN KLOOSTER NAAR GROEPSAKKOMMODATIE

Verbouwing tot een moderne groepsakkommodatie.
Een gastvrij onthaal voor allerlei soorten groepen

V. NATUUR EN TOERISME IN BIEZENMORTEL

De Loonse en Drunense Duinen
De Duinboeren
De Leemputten
Wandel- en fietsroutes
Oude cafeetjes en een vrijersmarkt

-------------------------------------------------------------------------------------

Grondeigenaar en rentenier Willem van Iersel 1865-1924 2014 112 Pagina's

1. Telg uit een gegoed Udenhouts geslacht

2. 11 jaar oud naar de kostschool

3. Jagen, paarden, auto's en vakanties

4. Grondeigenaar en rentenier

5. Het geloof speelt langzamerhand een grotere rol

6. Een kloosterstichting

7. De nalatenschap

Bronnen en Literatuur

Colofon ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprokkels 12 2015, 96 pagina's

1. Op de step naar ome Joanes

2. Wereldkampioen frisékanaries

3. De geëmigreerde familie Kroot

4. De dorpspomp aan de Kreitenmolenstraat

5. Jongerenblad Jij

6. Zoon van een Canadese soldaat bezoekt Udenhout

7. Naaldkunst van Lies van den Bersselaar-de Weijer

8. Fotokroniek 2014

9. Vijftig jaar geleden, 1964

10. De Eerste Wereldoorlog - deel 2

11. Nationaal Park "De Loonse en Drunense Duinen"

12. Veldnamen - deel 2

13. Toponiemenbank

14. Gevonden munten

15. Uit de collectie van 't Schoor

16. Brieven van Pieter Boom aan zijn dochter Cor

17. Vroeger en nu

18. Pietje Paas en Hannes den Hoamer over Kersmis

19. Jaarverslag Heemcentrum 't Schoor 2014

19. Inhoudsopgave

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over Unentse families deel 1, 2015, 296 pagina's

 

Inleiding

Familienamen in Udenhout en Biezenmortel

Luud de Brouwer

 

1

Familie Van Asten – Kolsteren

Leven in den Brand

Bert van Asten

 

 

2

Familie Bergmans – Kuijpers

Het Pakhuis van den Boerenbond

Bjorn Witlox

 

 

3

Familie Bertens – van de Pas

Schoolvakantie is geen kerkvakantie

Annelies van den Assem – van Uden en Lia Clement – Verhoeven

 

 

4

Familie Boers – van Kempen

Duiven

Hans Pickhard en Kees van Kempen

 

 

5

Familie Brekelmans – de Bakker

Heeroom

Frank Scheffers

 

 

6

Familie Denissen – van Doormale

De school

Henk Denissen, Jan Denissen, Petra Kooijman – Denissen, Lia Clement – Verhoeven en Frank Scheffers

 

 

7

Familie Van Iersel – Kastelijns

Nieuw boerenland

Frank Scheffers en Bert van Asten

 

 

8

Familie Mallens – Schellekens

Toekomst voor acht boerenzonen

Lia Clement – Verhoeven en Frank Scheffers

 

 

9

Familie Van Riel – van Berkel

Slachten

Annelies van den Assem – van Uden

 

 

10

Familie Robben – Leijten

Oefening en vermaak

Kees van den Bersselaar

 

 

11

Familie Schapendonk – Bertens

De buurt

Kees van Kempen en Hans Pickhard

 

 

12

Familie Teurlings – Burgmans

Brood bakken

Adri van de Pas en Frank Scheffers

 

 

13

Familie Vercammen – de Beer

Betonfabriek “De Leeuw”

Bert van Asten, Jan de Beer en Kees van Kempen

 

 

14

Familie Verhoeven – Robben

Piet van Graard Kee Graarte

Kees van Kempen en Frank Scheffers

 

 

15

Familie Van de Voort – Kruissen

In en om de houtzagerij

Jan van de Voort

 

 

16

Familie Van Wagenberg – de Jong

Rômkannen

Hans Pickhard en Kees van Kempen

 

 

17

Familie Weijters – van Esch

De Hemeltjes

Kees van Kempen en Kees Weijters

 

 

18

Familie Witlox – van de Wouw

Huize Assisië

Bjorn Witlox

 

 

 

Literatuur, bronnen, webtips

 

 

 

Colofon

 

 


 

Over Unentse families deel 2, 2015, 316 pagina's

1

Familie Bertens – Brehm

Klompenmakers

Frank Bertens

 

 

2

Familie Burgmans – Robben

Kerkmeesters

Frans Burgmans en Kees van den Bersselaar

 

 

3

Familie Van Gorkum – van Noije

Zomervakantie

Berry van Gorkum en Annelies van den Assem – van Uden

 

 

4

Familie Hamers – Brekelmans

Bij de hêrremenie

Bjorn Witlox

 

 

5

Familie Heessels – Trompen

Nachtwaker en brandweerman

Bert van Asten en Riet Heesels – Felen

 

 

6

Familie Heijmans – Bertens

Het voornaam van törp

Kees van den Bersselaar, Kees van Kempen, Hans Pickhard

 

 

7

Familie De Jong – van Sluisveld

Sint-Jansklokken

Wilma de Jong en Kees van Kempen

 

 

8

Familie Keuninx – de Bakker

Paardenliefhebbers

Bert van Asten

 

 

9

Familie Kuijpers – Habraken

Kapucijnen

Frank Scheffers en Kees van den Bersselaar

 

 

10

Familie Lommers – Hendriks

“Er zèn”, zeej Lommers, “en getögd”

Henk Lommers en Frank Scheffers

 

 

11

Familie Martens – Dankers

Onverdeelde duinen

Frank Scheffers

 

 

12

Familie Moonen – Robben

Menne meens en ons vrouw

Bert van Asten, Jan Denissen en Kees van Kempen

 

 

13

Familie Van de Pas – Mathijssen

Ploegen, zaaien en oogsten

Adri van de Pas

 

 

14

Familie Pijnenburg – Smetsers

Bijen houden

Kees van Kempen, Frank Scheffers en Cees de Werdt

 

 

15

Familie Van de Plas – Beekmans

Kunstzinnige beroepen

Margot van de Plas, Kees van Kempen en Frank Scheffers

 

 

16

Familie Van Roessel – Verhoeven

Boerenbestuurders

Lia Clement – Verhoeven en Frank Scheffers

 

 

17

Familie Scholtze – Vermeulen

Het stationskoffiehuis

Bert van Asten

 

 

18

Familie Van Strijdhoven – van Iersel

Op bedevaart

Bert van Asten en Kees van Kempen

 

 

19

Familie Weijtmans – Schapendonk

De guld’

Rob Weijtmans

 

 

20

Familie Van Zon – Bogaers

Op z’n ‘s zondags

Kees van Kempen

 

 

 

Bronnen, literatuur

 

 

 

Colofon

 

 

Sprokkels 13 2016, 104 pagina's


Weense – en Hongaarse kinderen

Henk Haen

 

 

Versjes in het armenregister van Helvoirt
Cees de Werdt

 

 

Bart van Peere

Frank Scheffers

 

 

De Jongerenpartij

Jeroen Ketelaars

 

 

Een kostbare burenruzie
Jan van Iersel

 

 

Zoenakten in Udenhout

Luud de Brouwer

 

 

Kameraden voor het leven
Jan Denissen

 

 

Kroniek 2015

Lia Clement – Verhoeven

 

 

50 jaar geleden

Annie van Roessel – Kolen

 

 

 

Vroeger en nu

Jan Denissen

 

 

De Eerste Wereldoorlog – deel 3
Jan Denissen en André van der Lee

 

 

Veldnamen – deel 3

Luud de Brouwer en Frank Scheffers

 

 

De Aschotse steeg

Martin de Ruijter

 

 

EVA

Joke de Jong – de Jong

 

 

Een duit uit de stad Utrecht uit 1788

Maris Philippa

 

 

Pietje Paas en Hannes den Haomer over biechte en Paose
Jan Denissen

 

 

Jaarverslag Heemcentrum ’t Schoor

Frans Goossens

 

 

De bibliotheek van Heemcentrum ’t Schoor

Bert van Asten en Kees van den Bersselaar

 

 

Aanvullingen boek “Over heeroom en tante zuster”

Kees van Kempen

 

 

Errata boeken “Over Unentse families”

Kees van Kempen

 

 

Kerken en kapellen in Udenhout en Biezenmortel

Hans Pickhard

   


Over de Melkfabriek 2016, 136 pagina's

  Voorwoord

 Beknopt overzicht van de geschiedenis

1

1850-1915

De opkomst van de zuivelcoöperaties

 

 

Boter maken op de boerderij

 

 

Het basisprincipe van karnen

 

 

Opkomst van de botermarkten

 

 

De handkracht-boterfabriekjes

 

 

Zuivelcoöperaties

 

 

 

2

1915-1917

De oprichting van de zuivelfabriek

 

 

De moeilijke geboorte van een coöperatie

 

 

Het technisch ontwerp van de zuivelfabriek

 

 

De realisatie van het oorspronkelijk gebouw

 

 

Het productieproces en de geïnstalleerde machines

 

 

Alles draait op en om stoom

 

 

Het laboratorium

 

 

De eerste levensjaren

 

 

 

3

1917-1950

Van boterfabriek naar zuivelfabriek

 

 

Ledenaantal

 

 

Overschot aan geleverde melk

 

 

Markante ontwikkelingen en gebeurtenissen

 

 

Directeur Janssen

 

 

Pogingen tot regionale samenwerking

 

 

 

4

1950-1962

Totale uitbreiding en vernieuwing

 

 

Eerst de financiën op orde

 

 

Eerste fase verbouwing: ketelhuis en machinekamer

 

 

De overname van zuivelfabriek St.-Joseph Haaren

 

 

Tweede fase verbouwing: melkinrichting en botermakerij

 

 

Derde en laatste fase verbouwing: melkontvangst en kantoren

 

 

Officiële opening van de vernieuwde fabriek

 

 

De Zuivelfabriek, een Udenhouts product

 

 

 

5

 

Een foto-impressie van de vernieuwde fabriek

Beschrijving van het gebouw, de machines en de werkzaamheden

 

 

 

6

1963-1965

Overname door de CTM

 

 

Samenwerking met CTM

 

 

De uiteindelijke overname door CTM

 

 

Positie van de Udenhoutse Zuivelfabriek binnen CTM

 

 

 

7

1965-2016

Wat er verder met de fabriek gebeurde

 

 

De fabriek weer in Udenhoutse handen

 

 

De supermarkt

 

 

De zuivelfabriek als cultuurhuis

 

 

 

 

 

Bijlagen

 

 

Bestuur, Raad van Toezicht, medewerkers

 

 

Verklarende woordenlijst


Sprokkels 14 2017, `104 blz.
Comments