Unentse biografieën

2014 Unentse Biografieën 1 Grondeigenaar en rentenier Willem van    
         Iersel (1865-1924) (€10) (verzendkosten € 5)

2017 Unentse Biografieën 2 Frater Andreas ((1841-1917) (€ 10) (verzendkosten € 5)

2018 Unentse Biografieën 3 Operazangeres Annie Schoonus (1931-1992) (€ 10)     
         (verzendkosten € 5)

2018 Unentse Biografieën 4 Beeldhouwer Leo Bäumler (1925-2008) (€ 10)
         (verzendkosten € 5)