Unentse biografieën

2014 Unentse Biografieën 1 Grondeigenaar en rentenier Willem van    
         Iersel (1865-1924) (€10) (verzendkosten € 5)

2017 Unentse Biografieën 2 Frater Andreas ((1841-1917) (€ 10) (verzendkosten € 5)