Met "'t Klein Schoor" werd de Biezenmortelse dependance van Heemcentrum 't Schoor aangeduid. De dependance was gevestigd in een voormalig botenhuis van het waterschap "de Zandleij" aan de oever van de Zandleij bij de brug in de Gommelsestraat. 

In deze dependance werden jarenlang grotere voorwerpen gerestaureerd alvorens ze naar een andere opslagruimte werden overgebracht. De diverse landbouwwerktuigen werden hier ontdaan van een dikke laag roest. Ook een zogenaamde mallejan die vroeger in Udenhout gebruikt werd bij het transport van gerooide bomen, werd hier gerestaureerd. Rondom het pand was een heemtuin aangelegd met ouderwetse bloemen, een bijenkast en twee oude waterputten. 

Een vaste groep vrijwilligers was iedere donderdag aan het werk in en bij de dependance in Biezenmortel aan de Gommelsestraat. De werkgroep 't Klein Schoor is in de jaren voor 2007 steeds kleiner geworden. Uiteindelijk is in
overleg met de vrijwilligers van deze werkgroep besloten 't Klein Schoor van de hand te doen. Het gebouwtje van 't Klein Schoor is weer overgegaan naar het waterschap, gesloopt en het stukje grond is terug-gegeven aan de natuur.

Een deel van de gerestaureerde objecten wordt nu permanent tentoongesteld bij naast het Klein Schoor gevestigde zorgboerderij De Hemelrijksche Hoeve. De werkgroep zorgt dat die objecten daar netjes worden onderhouden en bezichtigd kunnen worden door de bezoekers en cliënten van de zorgboerderij.