Beheer collectie

Elke dinsdagmorgen komen een aantal vrijwilligers van 't Schoor bij elkaar in het heemcentrum.  Op die ochtend wordt gewerkt aan de registratie en eventuele restauratie van de voorwerpen en documentatie uit de grote heemkundige collectie van 't Schoor. Veel tijd wordt ook besteed aan de inrichting van de tentoonstellingsruimten. Inmiddels is de collectie zo groot geworden dat onmogelijk alles tentoongesteld kan worden. Een deel van de collectie is daarom ondergebracht in de depots.

Voorwerpen die afkomstig zijn uit Udenhout of Biezenmortel krijgen bijzondere aandacht. Met zorg worden ook de verhalen die bij deze voorwerpen vastgelegd. De voorwerpen uit de collectie zijn veelal geschonken door de inwoners van Udenhout en Biezenmortel. Door ruimtegebrek kunnen we niet alle aangeboden voorwerpen in de collectie opnemen. Om die reden is het ook niet mogelijk om voorwerpen in bruikleen te geven aan het heemcentrum.

Oude bidprentjes, foto's, knipsels, oude akten, andere documentatie en een heemkundige bibliotheek maken ook deel uit van de collectie. Deze kunnen op 't Schoor ook geraadpleegd worden.