Restauratie gebouw

De werkgroep die als eerste werd samengesteld bestond uit een aantal vakbekwame personen met twee rechter handen. Aan hen was de opdracht meegegeven een deel van het pand Schoorstraat 2 geschikt te maken als heemcentrum. De collectie moest er onderdak vinden, er moest vergaderd kunnen worden en er moest aan de collectie gewerkt kunnen worden.

Vele liters verf, een grote hoeveelheid bouwmaterialen en vooral veel vakmanschap van de vrijwilligers hebben er toe bijgedragen dat 't Heemcentrum over fraai onderkomen beschikt.