Schrijversteam

Een enthousiaste club onder leiding van Kees van Kempen houdt zich bezig met de geschiedschrijving van Udenhout en Biezenmortel. Pastor Monaldus en zijn Biezenmortelse kerkbestuur meldden zich in 1991 bij het bestuur van Heemcentrum 't Schoor met het verzoek om de Biezenmortelse geschiedenis op schrift te stellen. In 1992 begon het schrijversteam aan deze klus. Het team bestond toen uit Kees van den Bersselaar, Harrie van den Bersselaar, Frans van Iersel, Ton de Jong, Kees van Kempen, Annie van Roessel-Kolen en Frank Scheffers. Het boek kreeg de titel :"Over d'n Biezenmortel". Na het gereedkomen van de teksten werd Wim Maarse aangetrokken om de lay-out te verzorgen. In oktober 1993 kon het eerste exemplaar worden aangeboden aan Pastor Monaldus. De verkoop van het 256 pagina's dikke en van vele foto's voorziene boek was een groot succes. Binnen enkele weken was de totale oplage van 1100 stuks uitverkocht.

Gesterkt door het succes van de eerste uitgave begon het schrijversteam aan een nieuwe klus. Amper een jaar later verscheen het tweede boek getiteld "Over d'n Oorlog". De presentatie van het eerste exemplaar viel samen met de herdenking van de bevrijding van Udenhout en Biezenmortel vijftig jaar na dato. In de jaren daarna zouden nog vele boeken volgen. Een complete lijst treft u elders op deze website aan.

Sommige onderwerpen leenden zich meer voor een boekje van beperkter omvang. In dat kader werd in 1995 het eerste boekje in de zogenaamde kleine serie uitgegeven. Het onderwerp van het boekje was Huize Vincentius dat toen 70 jaar bestond.

Bij het graven in de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel kwam het schrijversteam regelmatig interessant materiaal tegen dat groot genoeg was voor een apart artikel. Al dat bij elkaar gesprokkelde materiaal kon vanaf 2004 geplaatst worden in het jaarboek "Unentse Sprokkels" waarvan deel 1 in dat jaar gepresenteerd werd.

In 2014 is wederom gestart met een nieuwe serie; Unentse biografieën. Het eerste boek in deze serie (kleine uitgaven) gaat over grondbezitter en rentenier Willem van Iersel. Het is zijn woonhuis waar thans heemcentrum 't Schoor in is gevestigd. Willem was een belangrijke weldoener voor allerlei goede doelen in Udenhout en omgeving. Het was een bijzondere persoonlijkheid waar veel over te vertellen is. Het tweede deel is in 2017 verschenen en gaat over frater Andreas van den Boer.

Tussendoor was er nog tijd voor diverse andere projecten. Zo verscheen in september 2015 voor de vijfde keer "De Unentse Krant" In 2000 werd die voor het eerst gratis huis aan huis verspreid. Behalve korte berichtjes over de Udenhoutse en Biezenmortelse geschiedenis waren er ook een heuse kruiswoordpuzzel met Udenhoutse woorden en begrippen en een verhaal voor de jeugd in de krant opgenomen. De Unentse krant verscheen telkens aan de vooravond van de presentaties van de boeken in de grote serie. 
  
Het schrijversteam bestaat momenteel uit de volgende personen:  achterste rij: Wim Maarse, Maris Philippa, Kees van Kempen, Jan Denissen en Luud de Brouwer. Vooraan: Arjan Robben, Lia Clement-Verhoeven, André van der Lee, Frank Scheffers en Annie van Roessel-Kolen.