4 mei Gedichten

Op 4 mei vond op ons kerkhof de jaarlijkse Dodenherdenking plaats, georganiseerd door Udenhout Belang en Erfgoedcentrum ’t Schoor in samenwerking met de Dorpsraad, de Parochie Joahnnes XXIII en Basisschool De Mortel. Het was er echt druk. Er werden bloemen gelegd op de drie oorlogsgraven en op het graf van de gefusilleerde verzetsman Willem van de Voort.

Gedicht van Lotte van Tongeren

Gedicht Martin de Ruijter

VREDE EN VRIJHEID
(Bij de dodenherdenking van 4 mei 2023, Udenhout)

 

De mens leert niet van de geschiedenis en ontdekt telkens weer opnieuw

dat de weg naar vrede en vrijheid

met geweren tanks en kanonnen wordt bevochten en

met doden, gewonden en verdriet wordt geplaveid

 

door kanongebulder heen klinken onophoudelijke saluten

lichamen van soldaten stapelen zich op als kadavers van offerschapen

al zijn het voor hetzelfde geld kinderen, vrouwen en rekruten

die bangelijk ogen als naar hun moeder verlangende knapen

 

elke nieuwe dageraad in de oorlog is moe, als een oude vrouw

die haar ogen niet opent omdat de schande groter is dan de zon

en elke nieuwe dageraad in de oorlog

geeft liever haar licht niet prijs aan de legers

ze is de doden en de alleen gebleven moeders moe

en de bloemen vrezen scherven zonlicht en bloeien niet

en verbleken bij het geflikker van bajonetten in de zon

dat voelt wél degene die zijn vrijheid verloor

niet degene die ziende blind de oorlog begon

 

en elke nieuwe dageraad in de oorlog verlangt naar de rede

maar wat is een dialoog waarin alleen kogels nog praten

hoeveel kwaad mag je “in het belang van het land” van je volk vergen

wat op aarde is stiller dan het zwijgen van

tweehonderdduizend of meer dode soldaten

hoe immens moet stilte zijn

om dat onmetelijke zwijgen te kunnen bergen

 

en elke nieuwe dageraad in de oorlog vermomt zich als schemering

omdat het licht vloekt met een agressor die met zijn bloeddorstige muil

als een valse hond tegen maagdelijkheid en onschuld blaft

en omdat het licht vloekt bij leed zo groot dat niemand weet waar het te laten

want je kunt wél de doden maar niet het verdriet begraven in een graf

en elke nieuwe dageraad in de oorlog vult de vuile rivier met golven die

galmen als bevelen en de windstoten klinken alsof ze vluchten voor soldaten

maar is er dan geen hoop?

Misschien, maar die wordt ook al te vaak door wanhoop overmand

zoals bij angst het gevoel niet zelden het heft in handen neemt

en een loopje neemt met de logica, de rede, het verstand

 

en hoop is doorgaans geen lentelandschap met fris gras en nieuw licht

het is onherbergzaam gebied met scherp gesteente en diepe kloven

waar je gaat met angst en beven

en als de mens van de geschiedenis niet leert

is de toekomst een gapend ravijn

in plaats van een groene vallei

waar hij in vrede en vrijheid kan leven