Alice Wender

Alice Wender is op 22 december 1904 in Boedapest geboren. Ze was enig kind van een Weens echtpaar, waarvan vader als internist was verbonden aan het ziekenhuis van Boedapest (Hongarije). Na de lagere school ging ze naar het gymnasium, maar door de verslechterende omstandigheden heeft zij die opleiding niet afgemaakt. Twee jaar na de Eerste Wereldoorlog, Alice Wender is dan 16 jaar, komen de kindervakantietransporten uit Hongarije op gang. Zo logeert Alice Wender bij de familie Haen aan de Groenstraat in Udenhout (Oedenhoet). Ze heeft daar een mooie vakantie en met de familie Haen, vooral met Truus, onderhoudt Alice Wender nauwe contacten. Ze besluit om een opleiding te gaan volgen in Nederland; ze kiest voor kraamzorg en kinderverzorging, ze behaalt de diploma’s daarvoor. Ze haalt daarna nog diploma’s ziekenverpleging en sociaal werk. Vanaf 1930 is Zuster Wender werkzaam als gediplomeerd wijkkraamverzorgster bij het Wit-Gele Kruis in Udenhout. Ze woont met Zuster Victoire Buijs in een dubbel woonhuis met praktijkruimte aan de Schoorstraat (nu het notariskantoor). In haar eerste jaar legde zij 409 bezoeken af en verleende in 23 gevallen hulp als kraamverzorgster; het jaar daarop waren dat 1280 bezoeken als wijkkraamverzorgster en 564 kinderbezoeken (bron: archief Wit-Gele Kruis). Voor haar werk en zorg kreeg zij in 1956, bij haar 25-jarig jubileum, een onderscheiding. In 1959 ging Zuster Wender met pensioen. Zij overleed op 6 januari 2006.

Voor meer informatie: zie Unentse Sprokkels 2