Allerzielen

2 november. Op deze dag herdenken we de overledenen. De mensen bezoeken de graven van de overleden familieleden. Vooraf zorgt men dat de graven er netjes bijliggen. Men maakt het graf schoon en zet er bloemen op, vooral witte chrysanten.

Vroeger werden in de kerk drie missen achterelkaar opgedragen en werd het zielboek voorgelezen. Het was het op Allerzielen ook pesjonkelen. Dan moest je in de kerk zes Onzevaders en zes Weesgegroeten bidden en Ere zij de vader. Daarna ging je de kerk uit en als je net de kerk uit was, ging je weer terug om weer hetzelfde te bidden. Per keer dat je buiten kwam had je één volle aflaat verdiend.