Biografieën

Overzicht van de serie “Unentse biografieën”.

Willem van Iersel

In het dorp “Gouden Willem” genoemd, rentenier, Schoorstraat 2, waar nu ’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel is gevestigd. Willem groeide op als de rijke jongeling en naarmate hij ouder werd zette hij zich steeds meer in voor de missie. Hij bouwde onder andere het Missiehuis in Helvoirt. Na zijn dood ging zijn grond aan de Schoorstraat naar de bisschop, waarna de Zusters van de Choorstraat er Vincentius bouwden, een onderwijsinstituut/ kostschool voor meisjes met ene verstandelijke handicap.

Frater Andreas van den Boer

Jan van den Boer was midden 19e eeuw een van de eerste Udenhoutse jongens die ervoor koos frater te worden en zijn leven ten dienste te stellen van werken van barmhartigheid, in het geval van de fraters voor onderwijs. Hij werkte bijna 50 jaar aan de Ruwenberg. Hij was een eenvoudige godsvruchtige frater, die al in zijn leven door zijn leerlingen en zijn collega’s “de heilige frater” werd genoemd. Na zijn dood ontstond een verering. Het Vaticaan heeft hem de titel “eerbiedwaardig” gegeven, hetgeen inhoudt dat gelovigen tot hem mogen bidden. In de Udenhoutse kerk is een altaartje voor hem ingericht.

Annie Schoonus

Annie Schoonus was operazangeres en maakte een glansrijke carrière in de Duitse operahuizen in Hannover, Regensburg en Braunschweig. Daarna werd zij professor für Gesang aan de Hochschule für Musik und Theater te Hamburg.

Leo Bäumler

De Beierse beeldhouwer Leo Bäumler heeft in de periode van 1954 tot 1959 alle wangen van de kerkbanken van de Udenhoutse Sint-Lambertuskerk gemaakt, allemaal met een verschillende afbeelding.

Willem Baron van Dopff

Willem baron van Dopff was een hoge militair, gouverneur van Hulst, garnizoenscommandant van Amsterdam en belangrijkste adviseur van stadhouder Willem V. Hij bouwde in 1761 kasteel De Strijdhoef.

Wim Verschuren

Wim Verschuren, geboren in Udenhout, koos voor een leven als frater van Tilburg en was van 1978 tot 1990 generale overste van de congregatie. Daarna groeide Wim uit tot het gezicht van de Beweging van Barmhartigheid, die een thuis had in het Kloosterhotel ZIN in Vught.

Pastoor Van Eijl

Petrus van Eijl, geboren in Tilburg was voor Udenhout de pastoor van het Rijke Roomse Leven, pastoor van 1903 tot 1939. Hij heeft veel gedaan voor het sociaal-culturele leven in het dorp, maar wel met zijn oerconservatieve normen, waarmee hij in conflict kwam met liberale mensen zoals de burgemeester en de dokter. Pastoor Van Eijl heeft nagenoeg zijn gehele pastoraat een dagboek bijgehouden, een buitengewoon waardevolle bron bij historisch onderzoek omdat er heel veel feiten staan vermeld, zoals over de Eerste Wereldoorlog.