Cursus Geschiedenis van Udenhout

Er is een cursus over de Geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. De cursus omvat vier modules, van steeds twee uur, en wordt georganiseerd in de avonduren.

Module 1: De ontginning van Udenhout en Biezenmortel

Module 2: Een katholiek boerendorp

Module 3: Het erfgoed van Udenhout en Biezenmortel

Module 4: Bezoek aan kasteel De Strijdhoef

Hebt u interesse, u kunt zich melden bij het secretariaat van ’t Schoor.

Er is een mooie film van 6 minuten beschikbaar over de ontstaansgeschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. Deze film is gemaakt bij gelegenheid van de presentatie van het boek “Over ’t Odenhout” on 2017. Hier kun je klikken voor de film over ’t Odenhout.

Een cursusavond in de bibliotheek