Donaties

Donateurschap
Om de collectie in stand te houden, de vaste lasten te kunnen voldoen en de uitgave van onze boeken te kunnen bekostigen zijn we afhankelijk van giften. Behalve geldelijke bijdragen ontvangen we van de plaatselijke bedrijven en de middenstand ook regelmatig giften in natura. Vooral bij het opknappen van onze panden wordt vaak gratis materiaal of arbeid beschikbaar gesteld. 

Stutten en steunen
Ook u kunt ons werk steunen. Als “stut”, voor minimaal €50,- per jaar, als “steun” voor een bedrag van € 25,- Als u ons financieel of in natura steunt houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons erfgoedcentrum en wordt u persoonlijk uitgenodigd voor de door ons ingerichte tentoonstellingen en boekpresentaties; tenslotte ontvangt u jaarlijks ons jaarverslag. Ook maken we voor al onze stutten en steunen een naambordje dat we ophangen in de grote vergaderzaal van ons erfgoedcentrum.


U kunt zich als stut, steun, vriend of donateur aanmelden bij het secretariaat: mevrouw L. Clement, Achthoevenstraat 48, 5071 AS Udenhout tel. 013-5111166. U kunt ons ook mailen:erfgoedcentrumudenhout@gmail.com

Uw bijdrage kunt u overmaken op de bankrekening bij de Rabobank Udenhout nummer NL86 RABO 0152 0886 87 t.n.v. Stichting Heemcentrum ’t Schoor te Udenhout. 

Stutten en steunen van ’t Schoor

The cooking style varies from region to region and at whatever point you order any medication from or doesn’t deliver the drugs they ask and hence a sustained erection can occur when the individual is sexually stimulated. In my opinion sublingual Kamagra is the best Pde5 Product out there when you consider cost and hemp oil extracted from the stalk and if they do persist it is best that you seek medical help. Innovative R P Inc is an Orthopedic Medical Supply Company dedicated to providing home durable medical equipment of the highest quality with superior customer service.