Fietsroute Boerderijen 2

We pakken de fiets en gaan een rondje maken langs veel van die oude hoeven, die er al waren in de veertiende eeuw. We starten onze fietstocht bij ’t Schoor, het Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, Schoorstraat 2, Udenhout.

1. We beginnen onze fietstocht en rijden nu de Groenstraat in. Aan uw linkerhand ziet u regelmatig een pad dat ver naar achter loopt, diep het natuurgebied den Brand in. Dat zijn zonder uitzondering oude paden, die toegang geven tot de percelen die dieper in den Brand liggen.

2. We vervolgen de fietsroute, steken bij de rotonde de Gommelsestraat over en zijn dan in de Biezenmortelsestraat.

3. Bij de rotonde gaan we rechtsaf. We komen nu in de Capucijnenstraat.

4. Het kruispunt met de Winkelsestraat steken we over. Daarna gaan we de eerste weg links, de Winkelsestraat in (waar je naar rechts het straatnaambord Gommelsestraat ziet staan). We zijn nu in de Winkelsehoek. De linkerkant van de weg was vroeger een gemeint voor alle boerderijen aan de Winkelsestraat, een gemeenschappelijke ruimte om het vee te laten grazen of heide te vlaggen voor de mesthoop. De oude hoeven stonden aan de buitenzijde van de ring aan de rand van deze gemeint. 

5. We passeren nu de Capucijnenstraat. We gaan rechtdoor, door de Winkelsestraat. 

6. We steken de Gommelsestraat over, vervolgen door de Winkelsestraat. Dit staat aangegeven als een doodlopende weg. Doorrijden tot aan de spoorlijn. Geniet maar even. De omgeving ademt de sfeer van vroeger. Vlak voor de spoorlijn kun je rechtsaf een fietspad op. Dit staat ook aangegeven als fietspad.

7. Aan het eind van het pad steken we de overweg over, gaan we schuin rechts het industrieterrein in. We zijn nu in de Spoorakker-weg. We gaan de eerste weg links, de Nijverheidsweg, in. Daarna rechts aanhouden, de Transportweg in. Aan het eind daarvan rechtsaf de Handelsweg in. Die volgen tot aan de rotonde van de Kreitenmolenstraat. Voorzichtig bij de rotonde. We steken de Kreitenmolenstraat over, gaan op de parallelweg links richting Oisterwijk. Iets verderop gaan we rechtsaf de Berkhoek in.

8. Aan het eind van de Berkhoek gaan we de overweg over. Wees voorzichtig! Over de overweg linksaf. Dit is de (Berkelse) Zeshoevenstraat. We steken vervolgens de Udenhoutseweg over en gaan linksaf richting Berkel. Bij het kruisbeeld rechtsaf. Dit is de Heuvelstraat. Eerste weg rechts. Dit de Waalwijkseweg. U komt nu op een T-splitsing. We gaan rechtsaf. Na 100 meter steken we de Molenhoefstraat over. We vervolgen onze route over de Waalwijkseweg.

9. Kruising Waalwijkseweg en Molenhoefstraat Hier begint de ontginningsweg die dwars door Udenhout loopt van west naar oost. Oorspronkelijk over de hele lengte Groenstraat geheten, nu Molenhoefstraat, Slimstraat, Groenstraat en Biezenmortelsestraat.

10. We rijden de Waalwijkseweg helemaal uit en gaan aan het eind bij de T-splitsing linksaf, de Houtsestraat op. 

11. We gaan rechtsaf de Loonse Molenstraat in. En meteen na de eerste boerderij gaan we een pad in met de naam Grote Steeg. Wat verderop is het pad eerst onverhard en daarna weer verhard en fietsen we door het buurtschap ’t Broek. Op de T-splitsing gaan we rechtsaf de Schoorstraat op. We passeren links het Mariakapelletje, waar Udenhout de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog gedenkt. Nog wat verderop links is de toegangspoort naar kasteel de Strijdhoef.

12. Na het bezoek aan het kasteel terug naar de Schoorstraat. Als we nog even doorfietsen komen we uit op ’t Kruispunt van het dorp. Het prachtige raadhuis is gebouwd in 1849. De iets verderop in de Slimstraat staande Waterstaatskerk is gebouwd in 1841. Geniet nog even van ’n kopje koffie op het terras van Theeschenkerij ‘t Rectoraat of van ‘t Centrum en neem bij bakker Besselink een Brabantse Broeder mee.