Huisartsen

Louis Coret

Op 29 september 2010 hield huisarts Louis Coret zijn laatste spreekuur. Dokter Coret was ruim 26 jaar een zeer gewaardeerd huisarts. Zijn opvolger was dokter Van Veenendaal.

Hans Dunk
Huisarts Hans Dunk overleed in 2020

Jan Goossens
Na enkele voorgangers die zich chirurgijn en vroedmeester mochten noemen, werd in 1818 Pieter Jan Willems (1798-1876) in Udenhout aangesteld als huisarts. Hij bewoonde het fraaie pand Slimstraat 25. Dokter Willems bleef 57 jaar in functie! In 1877 vestigt dokter H.J. Lobach (1838-1907) zich in Udenhout als genees-, heel- en verloskundige en gaat wonen in het pand “Besselink”. Na diens overlijden gaat de praktijk over op zijn zoon, de huisarts J.L. Lobach (1879-1945). Voor hem wordt van gemeentewege rond 1910 een ambtswoning gebouwd aan de Kreitenmolenstraat waar nu een optiek- en juwelierszaak zijn gevestigd. Er is dan nog steeds sprake van één huisarts. Hierin komt pas verandering als in 1942 dokter Jan Goossens zich met een praktijkruimte vestigt in het woonhuis van de familie Snoeren-Dekkers in de toenmalige Stationsstraat D 77, nu Kreitenmolenstraat 124. In de voortuin verschijnt een bordje met de tekst: J.A.H.M. Goossens, arts. Na enige jaren wordt de praktijk ondergebracht in boerderij Vogelenzang vooraan in de Schoorstraat. In 1954 huwt dokter Goossens in de abdijkerk te Einsiedeln met Ine Meijer en wordt het boerderijcomplex van Joost Vermeer in de Groenstraat betrokken. Gezin en praktijk ontwikkelen zich hier voorspoedig. Er worden zes kinderen geboren. De tweede huisarts was niet alleen snel volledig geaccepteerd, maar werd ook bijzonder gewaardeerd. Ook Berkel-Enschot was tot zijn werkgebied gaan behoren, waar door hem o.a. de E.H.B.O.-lessen werden gegeven. In 1962 besloot dokter Goossens te stoppen met zijn huisartsenpraktijk en werd hij districtsarts in Boxtel. Zijn patiëntenbestand en het doktershuis met praktijkruimte werden overgedragen aan zijn opvolger dokter F.H. ten Horn. Het gezin Goossens kwam, na een kort verblijf in Boxtel, wederom in Udenhout wonen, aanvankelijk in de Zeshoevenstraat en later in de Groenstraat op nummer 55. Dokter Goossens werd in 1970 ernstig ziek en stierf in 1971 op 57-jarige leeftijd. Na zijn overlijden blijft de rest van de familie wonen in de Groenstraat. Hier kon mevrouw Goossens tot het laatst blijven wonen. Zij stierf op 28 september 2010 in Tilburg op 87-jarige leeftijd. Nadat de kinderen hebben besloten het ouderlijk huis te verkopen wordt begonnen met het opruimen van de zolder. Hierbij stuit men op een instrumentenkoffer gevuld met alle denkbare gebruiksvoorwerpen die jaren geleden behoorden tot de standaarduitrusting van een huisarts. Door de kinderen werd besloten de koffer met toebehoren aan te bieden aan ’t Schoor, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. De koffer is toegevoegd aan de vaste collectie “Gezondheidszorg”.

Herman ten Haven
Huisarts Ten Haven voor zijn woning en praktijk aan de Groenstraat. Dokter ten Haven stopte in 2020 als huisarts. Nu is in het pand een Bed & Breakfast gevestigd.

Frits ten Horn
Volgde in 1961 dokter Goossens op als huisarts in Udenhout, nadat Goossens was benoemd tot schoolarts. Toen de familie net in het dorp woonde, werden de kinderen Frits (1962), Carola (1963) en Alexa (1965) geboren. Het huis aan de Groenstraat, oorspronkelijk een langgevel boerderij, werd verbouwd tot woonhuis met praktijk en apotheek. Ten Horn heeft lange tijd zelf een apotheek gehouden. Toen de dokter in Udenhout begon, was de elektrische wasmachine nog geen gemeengoed. Als gevolg daarvan hadden kleine kinderen vaak luiereczeem. Moeders gaven hun kinderen nog ongekookte koemelk te drinken. Ten Horn stimuleerde het gebruik van de zogenaamde kunstmelk voor baby’s. Met verloskundige juffrouw Van der Sterren, in het dorp bekend als De Ster, zette hij heel wat kinderen op de wereld. Later raakte de huisarts uit beeld als het ging om bevallingen en werden die gedaan door verloskundigen. Voor Ten Horn was het heel gewoon twee tot drie keer per nacht uit bed te moeten, als patiënten ernstig ziek waren. Hij onthield alles en schreef niets op, behalve als hij waarnam voor een collega. Als een patiënt stervende was, stelde het echtpaar hun vakantie uit. Dokter Ten Horn was mede-oprichter en lid van het eerste bestuur van zorgcentrum de Eikelaar. Toen dokter Ten Horn zestig was, is hij gestopt met zijn artsenpraktijk. In 2010 verhuisde hij naar Vught.

Paul van Keep
Dokter Paul van Keep (geboren te Breda op 9 maart 1918, huisarts van 1945 tot 1984) kwam op 6 juni 1944 naar Udenhout als assistent van dokter Lobach. Na het overlijden van dokter Lobach in 1945 werd door hem de praktijk voortgezet in het oude doktershuis in de Kreitenmolenstraat op nummer 5. Na zijn huwelijk met Nel Horsten in 1945 werd zijn echtgenote assistente in de dokterspraktijk en bleef de jaren door zijn rechterhand. De Indië-tijd betekende ruim twee jaar actieve dienst overzee als militair arts (1947-1949). De praktijk werd in die jaren waargenomen door dokter Margry. Op 22 augustus 1970 werden de heer en mevrouw Van Keep uitbundig en massaal door de Udenhoutse gemeenschap gehuldigd bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum als huisarts. De tweede grootse hulde vond plaats bij gelegenheid van zijn laatste spreekuur op 1 april 1984. Dokter Van Keep vervulde in de loop der jaren vele maatschappelijke functies, zoals docent van de EHBO, medisch adviseur van het Wit-Gele-Kruis, lid van het bestuur van Scouting en voorzitter van de Culturele Kring. Bij zijn afscheid ontving hij de gouden erepenning van de gemeente Udenhout. De praktijk werd overgenomen door dokter Louis Coret. Dokter Van Keep overleed op 13 mei 2001.

Filmverslag van een dorpsjubileum, het gilde Sint-Antoinus/Sint-Sebastiaan brengt in 1970 een gildegroet aan de jubilerende huisarts dokter Van Keep.

Hendrikus Lobach
Na het overlijden van chirurgijn Willems kreeg Udenhout dokter Hendrikus Josephus Lobach als geneesheer. Hij was in 1838 geboren te Alkmaar als zoon van de kleermaker Fredericus Lobach en overleed te Udenhout op 17 december 1907. Hij van het 6e kind van het gezin dat bestond uit 6 meisjes en 7 jongens. Lobach vestigde zich in 1876 (zie bevolkingsregister arch 0919 inv 005 blad 309) vanuit Obdam (N.H.) in Udenhout als genees-, heel- en verloskundige. In 1883 werd hij als gemeente-arts aan de gemeente verbonden en ontving voortaan daarvoor een vast salaris. Lobach woonde met zijn tweede vrouw Johanna H.A. Tilleman en acht kinderen in de Slimstraat. In dit pand is thans bakker Besselink gevestigd. Hij overleed op 17 december 1907 toen de Mazelenepidemie de net over zijn hoogtepunt heen leek te zijn.

In 1908 werd de praktijk voortgezet door zijn zoon Joseph (Sjef).

Joseph (Sjef) Lobach
Dokter Sjef (Joseph) Lobach nam de praktijk van zijn vader over.  Uit het eerste huwelijk van Joseph Lobach met Louise Gimbrère is dochter Wies geboren. Zij heeft zich later als arts aan het Udenhoutse consultatie¬bureau voor zuigelingen verbonden. Uit zijn huwelijk met Sylvie Gimbrère is onder andere zoon Hans geboren, later medisch specialist verbonden aan het St.-Elisabethziekenhuis. Op 14 april 1932 richtte hij samen met wijkverpleegkundige zuster Buijs EHBO vereniging Sint Bernardus op.  In 1933 vierde het dorp op grootse wijze dat Joseph Lobach zich 25 jaar geleden vestigde als gemeentegeneesheer. Op 22 juni 1945 werd hij op de terugweg van vrienden in Vught naar huis plotseling onwel. De chauffeur stopte bij huize Sparrendaal alwaar dokter Lobach op 66-jarige leeftijd overleed. (Volgens de overlijdensakte uit Vught is hij overleden op 22 juni 1945 om 23u 59m).

Pieter Jan Willems
Het Udenhoutse gemeentebestuur benoemde in 1818 Pieter Jan Willems als heel- en vroedmeester. Zijn toelage bedroeg f.200,- voor het behandelen van de Udenhoutse arme patiënten. Willems bouwde aan de Slimstraat op de hoek van de latere Van Heeswijkstraat een fraai herenhuis. Hij overleed te Udenhout op 9 mei 1876. Volgens zijn bidprentje oefende hij ruim 57 jaar het beroep van “medicine doctor” uit.

De dokter had vijf kinderen. Een van de kinderen werd pastoor op Korvel. Een van de dochters werd met de naam mere Jeanne algemeen overste van een kloosterorde in Dongen.

De dokter was actief in het dorp. Zo zat hij in 1854 samen met de burgemeester, de pastoor en de kasteelheer in een ondersteuningscommissie voor de slachtoffers van de grote brand in Udenhout, die alle woningen vanaf de kerk in de Slimstraat tot aan Sint-Felix in de Kreitenmolenstraat tot de grond toe had vernietigd en vele gezinnen dakloos had gemaakt. De commissie deed een beroep op de inwoners om giften uit liefdadigheid, om zoveel mogelijk hulp en redding te verschaffen.