Huize Vincentius

In 1925 vestigde de congregatie Dochters van Maria en Joseph (zusters van de Choorstraat) een BLO-school voor ‘achterlijke meisjes’ op Nieuw-Herlaer in Sint-Michielsgestel. In datzelfde jaar verhuisden ze naar een door weldoener Gouden Willem van Iersel geschonken huis met bijbehorende gronden aan de Schoorstraat 2 in Udenhout. Dit huis heette al Huize Sint Vincentius, naar de patroon van liefdadigheidsverenigingen. Daar groeide het aantal leerlingen snel. Tussen 1927 en 1929 werd het huis uitgebreid met drie woon- en lespaviljoens, een boerderij en een ziekenpaviljoen. Het complex was getekend door architect Jan van Halteren. Hij ontwierp ook het hoofdgebouw met extra paviljoen, dat in 1930 links van de paviljoens verrees. Het geheel verwijst qua stijl naar de Amsterdamse School, met als opvallendste element een 35 meter hoge watertoren. In 1935 werd een kapel gerealiseerd. Pas in 1946 werd de entreelaan naar kasteel De Strijdhoef verworven, waarmee er een voorterrein ontstond en de verbinding met de Schoorstraat werd ontsloten. Later werden belendende percelen aangekocht, waardoor het terrein groeide tot tien hectare. Het internaat kreeg diverse uitbreidingen, zoals met scholen (1963 en 1973) en groepshuizen (1986 en 1990). In de loop der tijd liet men ‘Huize’ vervallen en werd het internaat omgevormd tot een moderne zorginstelling voor meisjes met een verstandelijke beperking. Het werk van de zusters werd overgenomen door leken. In 2004 fuseerde Vincentius, dat tevens beschermde woonvormen in Tilburg en Udenhout ontwikkelde, met zorgorganisatie ASVZ.

 

Een film over de Theeschenkerij, een activiteit van de bewoners van ASVZ. Klik hier