In memoriam vicevoorzitter Hein van den Berg

Op zaterdag 24 februari 2024 is onze vicevoorzitter Hein van den Berg thuis in Oisterwijk op 87- jarige leeftijd overleden.  Hein werd geboren op 15 april 1936 als tweede kind en zoon in het gezin van aannemer/ makelaar Arnoldus van den Berg en Maria Moerenburg in Oisterwijk. Het gezin telde tien kinderen, de eerste geboren in 1934, de jongste geboren in 1946. In 1939 kocht vader Van den Berg drie arbeiderswoningen en een schoenfabriekje in de Pastoor Van Rijckelstraat. Van de drie arbeiderswoningen maakte vader één woning. Hein woonde daar tot zijn dood.

Alle tien de kinderen van het gezin Van den Berg waren lid van scouting, de jongens van de scoutinggroep Don Bosco in Oisterwijk en de meisjes van de gidsengroep Beatrijs in Oisterwijk. Als vrijetijdsbesteding was er in die tijd niet zoveel keus: voetbal of scouting. Ook Hein koos voor scouting, werd meteen na de Tweede Wereldoorlog eerst welp en later verkenner.  In 1954 werd Hein 18 jaar en hij had ambitie om verkennersleider te worden. Dan moest je in die tijd eerst een stage lopen van drie maanden bij een scoutinggroep, die door de districtscommissaris werd aangewezen. Hij kon stage gaan lopen in Udenhout, bij scouting Sint-Lambertus met Christ Pennings als hopman.

En Hein is er nooit meer weggegaan en heeft in al die jaren vele functies binnen de scouting bekleed. Hein was anno 2024 nog altijd betrokken bij de kalendercommissie van de scouting die elk jaar de kalender Dorpsleven Udenhout-Biezenmortel uitbrengt.

Vader Van den Berg kreeg midden jaren zeventig de opdracht om kasteel De Strijdhoef in Udenhout te taxeren. Pa had geen rijbewijs en dus moest Hein mee naar het kasteel. De toenmalige eigenaresse, Clotilde Le Mire, vroeg aan vader of hij niet iemand kende die de administratie van het landgoed mee wilde doen, want het werd haar teveel. “Ik heb er wel tien thuis die kunnen helpen”, zei vader. De dienst was bovendien gratis, omdat volgens vader Hein er veel van kon leren. Zo raakte hij betrokken bij het kasteel. Geleidelijk aan is hij een steeds nadrukkelijker rol gaan vervullen en werd hij een bevlogen rentmeester voor (zijn) Kasteel De Strijdhoef.

Hein was al vanaf eind oktober 1990 (dus inmiddels ook al ruim 33 jaar) actief als bestuurslid/vicevoorzitter voor Erfgoedcentrum ’t Schoor. Hij heeft vaak deuren kunnen openen, voor materialen kunnen zorgen en samenwerkingsverbanden opgezet. Hij stond aan de basis van regelmatige gezamenlijke activiteiten van het ’t Schoor en Kasteel De Strijdhoef, bijvoorbeeld bij Open Monumentendagen. Hein vertegenwoordigde ‘t Schoor in het comité Open Monumentendag Tilburg. Hein was ook initiatiefnemer van het boek “50 jaar Scouting Sint-Lambertus Udenhout” (1997), van het boekje “ Het Udenhoutse Mariakapelleke (2008)  en van “Unentse biografieën 3 Annie Schoonus” (2018). En natuurlijk was Hein onmisbaar bij de realisatie van het boek “Over ’t Kasteel” bij het 250-jarig bestaan ervan in 2011. Hein was ereburger van de gemeente Udenhout en daar was hij als geboren en getogen Oisterwijker altijd heel trots op.

Wij zeggen hem veel dank voor al zijn inzet. Dat hij nu mag rusten in vrede.

Bestuur Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel