Familie Van Kempen

In het boek “Over Unentse families, deel 3” (2020) is een hoofdstuk geschreven over de familie Van Kempen – Bouwens.

Ten Bloemendale op de Roond in Boxtel

De familiegeschiedenis gaat terug naar de 14e eeuw als in een schepenakte van 31 maart 1395 de dan al overleden Laureyns van Engelen wordt genoemd. Uit de context mag worden opgemaakt dat hij zich in Boxtel heeft gevestigd, dan wel als boer om een stuk grond aan de rand van de gemeynt in ontginning te brengen dan wel door een huwelijk in een Boxtelse familie. Hoe het zij, nagenoeg de complete buurtschap de Roond was zijn grondgebied en dat van vele generaties nakomelingen.

Het was een grote hoeve aan de gemeynte van Kempen, het huidige natuurgebied De Kampina, die 500 jaar van generatie op generatie werd vererfd en geleidelijk aan wat versnipperde door erfdeling over meerdere kinderen. Als grote hoeve-eigenaar hadden zij zo hun plichten aan de gemeenschap en zien we de voorvaderen regelmatig terug als borgemeesters, zetters en schepenen van Boxtel.

Van een enkele boerderij op de Roond weten we dat deze een naam droeg: Ten Bloemendale. 

Vijf eeuwen lang kende de familie mannelijke erfgenamen en vererving in de rechte lijn. Het ging een keer bijna niet goed. In 1710 was voorvader Hendrik van Kempen op 54-jarige leeftijd nog altijd vrijgezel, maar in 1710 is hij dan toch gevallen voor de schone Helena, Heylke van de Laerschot, zijn 21 jaar jongere huishoudster met wie hij op 14 september 1710 trouwt. Zes maanden later, op 19 maart 1711, wordt de stamhouder geboren: Jan Hendrik van Kempen. 

De familienaam Van Kempen

De familienaam Van Kempen kwam volgens het Meertens Instituut in 2007 4670 keer voor, keurig verspreid over het hele land. Velen van hen zullen evenals Thomas a Kempis hun achternaam danken aan het Duitse stadje Kempen, anderen aan de streek De Kempen in Nederlands en Belgisch Brabant en Limburg, een enkeling wellicht aan een verbastering van de stad Kampen.

De in dit hoofdstuk beschreven familie Van Kempen is qua omvang klein en vindt haar roots in Boxtel, in het buurtschap de Roond nabij heidegebied De Kampina, vroeger genoemd de gemeynte van Kempen. In 1640 werd voorvader Henrick Jan Henricx schepen van Boxtel. Op dat moment zat er in de schepenbank nog een Henrick Jan Henricx meer. Vandaar dat onze voorvader zich ging vernoemen naar de plaats waar hij woonde, aan de rand van de gemeynte van Kempen. Zo werd het in 1640 Henrick Jan Henricx a Kempen. Zijn enige broer en buurman Adriaen Jan Henricx nam enkele jaren later dezelfde achternaam aan.

De schrijfwijze A Kempen komt later ook aaneengeschreven voor als Akempen, maar met de volgende generaties werd steeds vaker Van Kempen gebruikt. In 1840 komt voor het laatst de schrijfwijze Akempen voor.

We praten hier over het Boxtelse geslacht Van Kempen.

Meer informatie vindt u op genealogieonline.nl, toets https://www.genealogieonline.nl/stambomen-erfgoedcentrum-t-schoor/