Kinderzorg

Begin 20ste eeuw kwam er veel meer aandacht voor hygiëne en goede kinderzorg. Ook in Udenhout kwamen er zogenoemde moedercursussen. Ook de eerste activiteiten van de in 1928 opgerichte Boerinnenbond betroffen de hygiëne. De gemeente zorgde voor de aanleg van waterleiding en dichte riolering.

Rond 1950 werd begonnen met vaccinatieprogramma voor kleine kinderen. Het DKTP-vaccin is ontwikkeld tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Het BMR vaccin tegen bof, mazelen en rodehond.

Nederland is thans nagenoeg immuun voor deze ziekten. Alleen als ouders ervoor kiezen hun kinderen niet te willen inenten, komen de ziektes nog voor. De kaart beneden toont een BMR (bof, mazelen en rodehond) uitbraak in Nederland in 2013 in de zogenoemde Bijbelgordel.