Kleine serie

1995 70 jaar Vincentius

Uitgegeven bij gelegenheid van 70 jaar Huize Vincentius, oorspronkelijk een opleidingsinstituut/ kostschool voor meisjes met een verstandelijke handicap/

1996 Beukenhof

Na de publicatie van het boek “Over d’n Biezenmortel” (1993) vroeg de bedrijfsleiding van Beukenhof naar een klein boekje. Vaak kwamen gasten naar hen toe, met vragen over de geschiedenis van het klooster. 

2001 40 jaar VCB

Bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de voetbalclub VCB Biezenmortel.

2003 75 jaar KVO

Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KVO, de Katholieke Vrouwen Organisatie, in 1928 opgericht als een afdeling van de Boerinnenbond van de NCB.

2007 Unntse smeejerije

Bij het schrijven van het boek “Over ene sterk Staaltje” over 50 jaar staalconstructiebedrijf Jos van den Bersselaar, was besloten om een overzicht van de Unentse smeden niet in het grote boek op te nemen, maar een separaat boekje uit te brengen.

2008 Het Udenhouts Mariakapelletje

Uitgebracht ter opluistering van het in gebruik nemen van een gerestaureerd luiklokje van het Mariakapelletje aan de Schoorstraat.

2010 Gewoon van mens tot mens

Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vincentiusvereniging.

2012 Memento mori

In 2012 vond er grootscheeps onderhoud plaats aan de monumenten, de kunstwerken en andere bijzondere graven op het Udenhoutse kerkhof. Bij de afronding van dat onderhoud is dit boekje uitgebracht op Open Monumenten Dag 2012.

2013 De Peppel

Ter opluistering van het tweede lustrum van De Peppel, de organisatie die enkele gebouwen in Udenhout exploiteert, het Raadhuis, de voormalige Huishoudschool, het voormalige Witgele kruisgebouw en de Theatertoren.

2014 Beukenhof

Update van het boekje uit 1996, omdat de oude oplage van 3000 stuks op was.

2017 Koninklijke harmonie MVC

Bij gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de koninklijke harmonie Moed Volharding Cecilia.

2019 Oorlogsmonumenten in Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen

In het jaar dat we 75 jaar Bevrijding mogen vieren een boekje van de hand van Henk Peters over de oorlogsmonumenten in en nabij de Loonse- en Drunense duinen, inclusief het verhaal van gefusilleerde verzetshelden, die bij latere opgravingen nooit meer zijn gevonden.

2019 Verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding van Udenhout en Biezenmortel

Een verhalenbundel, voor verhalen van mensen die zelf de oorlog nog hebben meegemaakt, bij gelegenheid van 75 jaar Bevrijding.

2021 Drie Britse soldaten

Een boek van Frank de Hommel over zijn onderzoek naar de drie op het Udenhoutse kerkhof begraven geallieerde militairen, gesneuveld tijdens de bevrijding van Udenhout en Biezenmortel. Zowel Nederlandstalig als Engelstalig.

2022 Udenhoutse parochie in 1722 onafhankelijk van Oisterwijk

Een boek van de hand van Luud de Brouwer waarin de onafhankelijkheid van de Udenhoutse parochie in 177 wordt belicht met informatie uit nieuw digitaal beschikbaar gekomen bronnen. 

2022 Het kerkzilver van Udenhout en Biezenmortel

Een boek van koster en edelsmid Jan Karel Verhulst die van alle kelken, cibories en monstransen, eigendom van de Udenhoutse kerk, de geschiedenis heeft achterhaald. De oudste kelk is gemaakt in 1550 in Antwerpen.