Lemierkesdreef in het Brabants Dagblad

Woensdag 14 oktober stond een artikel in de krant over het rooien van 122 eikenbomen in de Schoorstraat. Er werd verwezen naar de voorzitter van ons erfgoedcentrum met het citaat: “Wij zijn blij dat de zieke bomen worden vervangen door jonge exemplaren”.

Ons Erfgoedcentrum heeft begin september contact opgenomen met de gemeente Tilburg met de vraag of daarmee de herinnering aan Lemierkesdreef zou verdwijnen. Lemierkesdreef was een dreef rechts tegen de Schoorstraat aan vanaf het kruispunt tot aan de stenen poort. Alleen de baron mocht gebruik maken van deze dreef. Alle andere mensen moesten gebruik maken van de Schoorstraat. Op de plek van de oude Lemierkesdreef ligt nu het fietspad langs de Schoorstraat. Tussen de Schoorstraat en het fietspad staan bomen, waarmee de dubbele lanen-structuur nog zichtbaar is.

Desgevraagd liet de gemeente Tilburg ons weten dat er sprake is van een “Laanherstelplan Schoorstraat”. Zieken bomen worden gekapt en er komen jonge bomen voor terug. Bovendien worden kale plekken in de lanen-structuur opgevuld met jonge bomen. Er komen dus meer bomen terug dan er worden gekapt.

En als de jonge bomen over 50 jaar weer flink zijn opgegroeid, zal Lemierkesdreef nog gewoon zichtbaar zijn als een dierbaar stukje erfgoed van ons dorp.