Luce Vermeer

In het prachtige pand Groenstraat 70 woonden de drie ongehuwde zussen Vermeer, Cisca, Luce en Koosje. Zij waren dochters van Jan Vermeer en Joanna Burgmans. Jan Vermeer was rentenier, grootgrondbezitter en was actief in het kerkbestuur en in het bestuur van de Vincentiusvereniging. Van de drie samenwonende zussen is Luce (1894-1987) bekend geworden door haar artistieke kunstwerken. Zij heeft talrijke borduurwerken gemaakt voor de parochie St.-Lambertus, voor de gemeente Udenhout en voor vele anderen. Voor het gilde St.-Antonius St.-Sebastiaan borduurde juffrouw Vermeer, zoals ze in Udenhout bekend stond, de gildevlag. Voor de parochie borduurde Luce Vermeer onder andere het prachtige grote rouwkleed dat ook nu nog incidenteel tijdens rouwdiensten wordt gebruikt. Voor de Eikelaar maakte zij een borduurwerk van de koningsdeur van het Markowklooster. De kunstzinnige pastoor Prinsen (1903-1994) had een belangrijk aandeel in de kunst van Luce Vermeer. Vanwege de betrokkenheid van de familie Vermeer bij de parochie had de pastoor veel contact met deze familie en stimuleerde hij Luce tot het maken van haar kunstwerken. In 1974 en 1975 borduurde zij zes dorpstaferelen Deze zes kunstwerken zijn door haar geschonken aan de gemeente Udenhout en zijn nog steeds te bewonderen in het oude Raadhuis. De taferelen stellen Udenhoutse beroepen voor de klompenmaker, de jager, de boer, de hoefsmid, de molenaar en de boomkweker.

Zie voor meer informatie Unentse Sprokkels 20