Mijntje Bus

Mijntje de Jong – Vugts heeft wel 25 jaar lang de Sint-Jansklokken rondgebracht, te voet met een tas over haar linkerschouder. De bladen voor verderweg gelegen buurtschappen gaf ze mee aan schooljongens, maar één keer per kwartaal ging ze zelf alle abonnees af om het abonnementsgeld te innen. En ze ging ook zelf naar Den Bosch om het geld af te dragen. De in Haaren geboren Wilhelmina Vugts had in het dorp een bijnaam, die zij overhield aan de periode dat zij werkzaam was op een boerderij met die naam achteraan de Gommelsestraat vlakbij de Rustende Jager, boerderij de Bus. Je wist in het dorp niet anders dan dat Mijntje Bus de Sint-Jansklokken rondbracht.