Nieuwe boek en lezingen over Baron van Dopff, bouwer van kasteel De Strijdhoef in Udenhout.

Op zaterdag 11 september 2021 worden er drie lezingen over het nieuwe boek van erfgoedcentrum ’t Schoor gehouden en wel om 11.00 uur, 12.30 uur en 14.00 uur in de zijvleugel van het kasteel de Strijdhoef in Udenhout. Bij elke lezing zijn gelet op de coronavoorwaarden maximaal 25 personen toegestaan. Vandaar dat vooraf aanmelden noodzakelijk is. Dat kan via dit mailadres heemcentrumudenhout@gmail.com .

De Unentse biografie 5 is vanaf die dag ook verkrijgbaar a € 10,00. De lezing is gratis.