Schepenbank Oisterwijk

Nadere toegang op het archief van de schepenbank van Oisterwijk

Udenhout maakte deel uit van het rechtsgebied van Oisterwijk. dat betekende onder andere dat de inwoners van Udenhout voor het vastleggen van verkopingen, testamenten, boedelzaken, etc., waarvoor officiële akten nodig waren, voor de schepenen van Oisterwijk moesten treden. Dit archief bevat dan ook hele waardevolle gegevens voor de historisch en genealogisch onderzoeker.

Dit zijn akten die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op goederen in Udenhout en Biezenmortel. Van deze akten zijn regesten (korte samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten.

De regesten zijn samengesteld door Luud de Brouwer en waren voorheen via internet beschikbaar op de site van het Snoermanfonds.

Zoeken

Via de knop “menu” rechtsboven in het scherm kan het zoekscherm geopend worden. Hierdoor kan de hele website, inclusief onderstaande uittreksels, eenvoudig doorzocht worden.

Inventarisnummers 143-378
Algemeen protocol “Protocol van transporten, erven, erfcijnzen, obligaties en erfdelingen, waarin sinds de 16de eeuw mede enige testamenten en sinds de 17de eeuw allerhande akten zijn opgenomen. Een haarprotocol loopt (tenzij anders vermeld) van gezworen maandag tot gezworen maandag.

Inventarisnummers 398-441
Protocol van transport en obligaties, tot 1698 mede van taxaties voor de collaterale successie. “Protocolle” van transporten van onroerende goederen, van belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven en taxaties van de collaterale successie. 1685-1809. Dit zijn akten, die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen Udenhout. Het betreft hier voornamelijk delingen door eigenaren. Van deze akten zijn regesten (korte samenvattingen) gemaakt, die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten.

Inventarisnummers 442-443
Minuutakten van transport en obligaties, 1808-1810. Dit zijn akten, die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in Udenhout. het betreft hier voornamelijk verkopingen (transporten) van onroerend goed. Van deze akten zijn regesten (korte samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten.

Inventarisnummers 466-473
Protocol van transporten, geloften en hypotheken, verleden voor de schepenen van ‘s-Hertogenbosch. “Boschacten” 1677-1810. Dit zijn akten, die door de Bossche schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in onder andere Udenhout. Door de grote belangen die de Bosscheburgers en instellingen hadden in Udenhout – door het bezit van veel percelen – komt Udenhout heel vaak in deze serie akten voor. Van deze akten zijn regesten (korte samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens uit de akten bevatten.

Inventarisnummers 474-501
Protocol van allerhande akten. “Protocollen van testamenten, codicillen, procuratiën, maechscheijdingen, uijtcoopen, etc.” 1685-1799. Dit zijn akten, die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in Udenhout. het betreft hier voornamelijk delingen door erfgenamen. Van deze akten zijn regesten (korte samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten.

Inventarisnummers 589-598
Protocol van allerhande akten, namelijk testamenten, erfdelingen, arresten, “beleijndingen”, kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten, 1728-1808. Dit zijn akten, die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in Udenhout. Het protocol van de Oisterwijks schepenbank werd in 1728 gesplitst in twee series, één voor Oisterwijk en Udenhout en één voor Berkel, Enschot, Heukelom en Haaren. De onderstaande registers komen uit de laatste serie. Het betreft hier voornamelijk delingen door erfgenamen. Van deze akten zijn regesten (korte samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten.