Proefschift Jan van de Voort herontdekt

Jan van de Voort (uit de familie van de houthandel aan de Kreitenmolenstraat) heeft zijn proefschrift 47 jaar geleden geschreven, maar het staat weer in de belangstelling. Hij bestudeerde de financiering van de slavernij in Suriname. Zie een interview voor Elseviers Weekblad, 8 augustus 2020.