Slipjacht

Op de zaterdag na Sint-Hubertus (3 november) was er sinds jaar en dag een slipjacht in Udenhout. Initiatiefnemers daarvan waren burgemeester Willibrordus Verhoeven en pastoor Karel Prinsen. Het was een drukte van jewelste in Udenhout. Voorafgaande aan de jaarlijkse Hubertusslipjacht was er een jagersmis. Les sonneurs de la trompe speelden op jachthoorns de Grande Messe de Saint-Hubert. Op de buitenmuur van de kerk links van de toegangsdeur zit een herdenkingsplaquette van de 25e slipjacht op 17 november 1973. Ook in de vloer van het portaal zit een verwijzing naar de slipjacht. Tot slot is er een kerkbank gewijd aan de slipjacht.

Het programma van 1960 was als volgt:

  • 11.30 uur plechtige jagersmis door pastoor Prinsen met medewerking van de Groupe des Sonneurs de Trompe de chasse van de Cercle Royal Saint Hubert, die de H.Mis opluisterden met ene uitvoering van de Grande Messe de St.-Hubert.
  • 12.00 uur ontvangst van de deelnemers en genodigden op het Raadhuis door de burgemeester.
  • 13.00 uur Meet voor de kerk en zegening van de jachtstoet, waarna afmars naar het jachtterrein (de duinen) voorafgegaan door harmonie en fanfare.
  • 14.00 uur Begin van de jacht bij cafe restaurant Bosch en Duin.

De jacht eindigt in de duinen bij de kill, als de meute de slip vindt. Hier blazen de sonneurs de aftocht. Na de jacht was er in Bosch en Duin de gemeenschappelijke borrel gevolgd door het jachtmaal.

Op aandringen van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten stopte in 1979 de jaarlijkse slipjacht en verloor Udenhout een jaarlijks terugkerend evenement met veel hippisch genot voor amazones en ruiters. Maar ook het luister- en kijkplezier voor het publiek, dat jaarlijks in grote getale hierbij aanwezig was, behoren tot het verleden.

Nadien is nog twee keer een kleinschalige slipjacht georganiseerd -zoals op de foto boven waar pastoor Looijaard de uitreis, paarden en honden zegent, maar het is verleden tijd.