Speurtocht kasteel 19

In de Dalenskamer hangt een portret van Willem baron van Dopff, de bouwer van het kasteel. Hij had een succesvolle militaire loopbaan, was commandant van Breda, daarna gouverneur van Hulst en tot slot garnizoenscommandant van Amsterdam. Willem baron van Dopff was ook adviseur van de stadhouders. Weet je van welke stadhouders?

A. Stadhouder Willem II

B. Stadhouders Willem III en Willem IV

C. Stadhouders Willem IV en Willem V