Teurlings

In het boek “Over Unenste families deel 1” is een hoofdstuk van de familie Teurlings – Burgmans gepubliceerd.

 

Meer informatie op genealogieonline.nl, toets https://www.genealogieonline.nl/stambomen-erfgoedcentrum-t-schoor/afstammelingen/I10366/

 

Of in bijgaand document: genealogieonline-familie-Teurlings-Burgmans