Udenhoutse broeder, reus

Stadsreuzen zijn al heel oud. In de Spaanse stad Pamplona zijn er in de 13e eeuw al drie. In Antwerpen verschijnen de eerste stadsreuzen in 1398 en in Bergen op Zoom in 1447. Stadsreuzen drukken de identiteit uit van de plaatsen die ze vertegenwoordigen. Het zijn dan ook niet zo maar poppen, maar echte inwoners van de stad. Die worden gedoopt en ook ingeschreven in het register van de stad.

Het merendeel van de Nederlandse reuzen woont in Brabant: 11 in getal. Ze hebben domicilie gekozen in Bergen op Zoom (2), Boxtel (1), Oisterwijk/ Moergestel/ Heukelom (3), Hilvarenbeek (1), Liempde (1) en Tilburg/ Berkel-Enschot/ Udenhout (3). In Limburg zijn er 5, waaronder Nederlands oudste nog bestaande reuzen uit Venlo, de grootste, Sint Christoffel uit Roermond, en misschien wel de mooiste, Gigantus uit Maastricht. In het hoge noorden treffen we Greate Pier uit Wûnseradiel (Friesland) en Sint Martinus uit Losser (Overijssel).

Het idee voor de drie reuzen van het Reuzengenootschap Voor Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout is ontstaan na de gemeentelijke herindeling in 1997. In Oisterwijk besluit men dan de 3 kernen, Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, te verenigen in een Reuzengilde. In Tilburg wil men dit voorbeeld graag volgen. Maar het duurt tot 2003 voor het echt vorm gaat krijgen. Als symbolen voor de stad worden gekozen:

  • Fraans Krèùk voor Tilburg. Een verwijzing naar Frans Verbunt, de bekende Tilburgse tonpraoter, die als kruikezeiker furore maakte.
  • De Udenhoutse Broeder voor Udenhout heeft natuurlijk te maken met het gebak “De Udenhoutse Broeder” waaraan het genootschap “De Udenhoutse Broeder” haar naam ontleent.
  • Berkel-Enschot heeft een reus met 2 gezichten: Sint Caecilia, de patrones van Enschot, en Sint Willibrordus, de patroon van Berkel.

Op zaterdag 3 juni 2006 zijn de drie reuzen ten doop gehouden op het terrein van het gilde Sint Hubertus in Berkel. Op dit punt grenzen de drie deelgemeenten aan elkaar. Rector Merkx verrichtte de doopplechtigheid. Op 12 maart 2007 werd de voormalige Lourdeskerk in Tilburg in de as gelegd, waarbij ook de drie reuzen verbrandden. Met behulp van sponsoren konden nieuwe reuzen worden gebouwd. De constructie werd lichter gemaakt en de gezichten werden minder carnavalesk. Op Koninginnedag 2008 werden de reuzen vol trots gepresenteerd in het Leijpark en daarna volgden nog vele optredens. (Zie ook Unentse Sprokkels 8, blz. 21 t/m 24.)