75 jaar Bevrijding

Boek oorlogsverhalen en viering 75 jaar bevrijding

Vrijdagavond 25 oktober was de zaal van ’t Plein weer volledig gevuld met belangstellenden voor de presentatie van het nieuwe boek “Verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding van Udenhout en Biezenmortel”. De voorste rijen waren gereserveerd voor de vertellers van de 60 persoonlijke verhalen die in het 176 pagina’s tellende boekje in onze kleine serie zijn opgetekend. Het was deze keer weer een bijzondere boekpresentatie. Met medewerking van de Udenhoutse theatergroep werden de verhalen op bijzondere wijze aanschouwelijk gemaakt. Op het  toneel werd een Udenhoutse dependance van het wassenbeeldenmuseum Tussaud gepresenteerd. In de Udenhoutse dependance waren “wassen  beelden” opgesteld van de hoofdpersonen uit de oorlogsverhalen.  Kees van Kempen liep verkleed als suppoost door “het museum” en  vertelde bij elk wassen beeld kort het verhaal dat daar bij hoorde. Aan het einde van het verhaal van Kees kwam één wassen beeld tot leven.  Het was het beeld van een Schotse bevrijder  die elders in Brabant dorpen bevrijd had. De schot was gekleed in een typisch Schots tenue en had zijn doedelzak  meegebracht waarop hij een nummer ten gehore bracht. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan burgemeester Weterings van Tilburg. Tenslotte werd een groepsfoto gemaakt de burgemeester met alle aanwezige verhalenvertellers. 

Zaterdag 26 oktober stond ook in het teken van 75 jaar bevrijding. ’s Morgens was het heemcentrum geopend waar de ingerichte expositie over de oorlog en bevrijding te bezichtigen was. Om 13.30 uur werden de fotopanelen die onderdeel uitmaken van de expositie overgebracht naar ’t Plein waar die middag meerdere activiteiten rondom de oorlog en bevrijding georganiseerd waren. Het gilde, koor Andantino, de harmonie MVC, fotoclub Focus en natuurlijk ’t Schoor samen met de Udenhoutse theatergroep konden die middag rekenen op een grote belangstelling. De expositie op ’t Schoor is nog enkele weken te bekijken en de fotopanelen staan nog een tijdje te zien in de Udenhoutse bibliotheek.