Weer een mooie opbrengst bij de Rabo Club Support actie

De actie Rabo Club Support van de Rabobank laat maar weer eens zien dat veel mensen ons kennen, een warm hart toedragen en onze activiteiten(allemaal vrijwilligerswerk)  waarderen. Onze penningmeester William ontving gisteren maar liefst het bedrag van € 1254,62. Wij zijn daarvoor de stemmers en de Rabobank zeer erkentelijk.