Wil Broos, nieuwe voorzitter van Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout – Biezenmortel

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 16 september is bekend gemaakt dat het bestuur unaniem heeft besloten om Wil Broos te benoemen tot voorzitter van Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel. Tijdens de bijeenkomst is aan hem de voorzittershamer overhandigd. Wil Broos volgt de op 20 juni jl. overleden erevoorzitter Kees van Kempen op. Wil was al sinds maart actief als bestuurslid bij ’t Schoor.

Wil Broos is geboren in Waalwijk (Besoijen) en 63 jaar oud. Hij is 41 jaar getrouwd met Rita Kraaimaat en zij wonen al 32 jaar in Udenhout. Zij hebben samen 3 zonen en schoondochters en zijn de trotse grootouders van 7 kleinkinderen. Wil is onlangs met vervroegd pensioen gegaan en is in zijn werkzame leven 22 jaar gemeenteambtenaar geweest en zoals hij zelf zegt: ‘van kassier tot gemeentesecretaris’. Wil was in een duo-baan tot aan de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997 de laatste bestuurlijke gemeentesecretaris van Udenhout. Vervolgens is hij 22 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, waarvan 10 jaar als bestuurder van Stichting Tangent en 22 jaar, o.a. als directeur Bedrijfsvoering en als directiesecretaris, bij het Pius X-College te Bladel.

Wil Broos wil zich de komende periode samen met alle vrijwilligers binnen het Erfgoedcentrum inzetten voor de heemkunde in met name Udenhout en Biezenmortel. Het beheren van erfgoed is naar zijn mening belangrijk omdat “onderzoek naar ons verleden en de daarbij behorende geschiedenis door middel van de uitgifte van boeken en het tentoonstellen van oude materialen, overgedragen kan worden aan nieuwe generaties. Daarnaast is dit erfgoed belangrijk voor de kennis over onze eigen woonomgeving”.