Word vriend van t Schoor!

Na het moedwillig vernielen van het erfgoedbord van het Verzonken Kasteel kregen wij veel reacties. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Het bord is niet verzekerd voor vandalisme en er is door een oplettende dorpsgenoot al een signalement van een van de daders aan de politie doorgegeven. Een ding bleek bij veel mensen onduidelijk: ’t Schoor, al meer dan 30 jaar gevestigd aan de achterzijde van Schoorstraat 2, is geen gemeentelijke instantie. Wij zetten ons belangeloos in voor behoud van het erfgoed van Udenhout en Biezenmortel. Wij zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen structurele subsidie van de overheid. Wij zijn afhankelijk van onze Vrienden van ‘t Schoor, waarbij ook diverse bedrijven behoren die ons een warm hart toedragen. Die zorgen ervoor dat wij de huur kunnen betalen, de onderhouds- en administratiekosten etc.. De namen van deze Vrienden hangen op het stutten- en steunenbord in onze expositieruimte. Ook u kunt ons werk steunen. Wij houden u dan op de hoogte van de actualiteiten en u wordt persoonlijk uitgenodigd voor de openbare boekpresentaties die wij snel weer hopen te organiseren. Bovendien ontvangt u jaarlijks (digitaal) ons jaarbericht.  U kunt zelf het bedrag bepalen, dat kan eenmalig en dan besteden wij dit bedrag nu aan het vervaardigen van een nieuw bord of u kunt ons jaarlijks structureel steunen en dan wordt u als Vriend vermeld. Geef dan even uw gegevens door via de mail erfgoedcentrumudenhout@gmail.com .   U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL86 RABO 0152 0886 87 t.n.v. Stichting Heemcentrum ’t Schoor te Udenhout.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!