Zuster Paulino

Zuster Paulino van der Krogt is geboren op 15 juni 1927 in Voorburg. Zij is op 17 oktober 1945 ingetreden bij de zusters van Liefde, Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid op de Oude Dijk in Tilburg. Van 1964 tot 1985 was zij hoofdleidster van de kleuterschool in Udenhout. In het begin was die kleuterschool gevestigd in het schoolgebouw van Huize St.-Felix in de Kreitenmolenstraat en vanaf 1970 in ’t Fonteintje. Dat gebouw stond in de Koestraat en was naar een idee van pastoor Prinsen vernoemd naar het fonteintje in de hal van die school. Zuster Paulino heeft 41 jaar in Udenhout gewoond. Eerst in het klooster van Huize St-Felix en de laatste 20 jaar heeft zij samen met de zusters Marianne en Trees gewoond in een huis in de lepenlaan op nummer 8. In 2005 zijn deze zusters teruggegaan naar het moederhuis in Tilburg. Vanuit haar functie als kleuterleidster stond ze midden in de Udenhoutse gemeenschap. Mede ook omdat zij betrokken was bij de kindernevendiensten en de liturgiegroep van de Lambertusparochie. Tot slot: zij heeft ook 33 jaar gezongen in het Gemengd Koor Udenhout en 13 jaar in het dameskoor van de Lambertusparochie.